Vilken lokal du har undervisning i framgår av ditt schema i Daisy.
Alla kursers scheman finns även på denna sida. Delskurer och scheman
Utanför varje lokal finns infoskärmar med dagens aktuella schema i den lokalen.

När det är föreläsningar för stora studentgrupper är salarna ihopkopplade. När så är fallet framgår det av schemat genom att det står flera salar på en viss föreläsning. Föreläsaren befinner sig i en av salarna och de andra salarna är uppkopplade mot den salen. Som student kan du gå till valfri sal.

Förtäring i undervisningssalar undanbedes.

Kom i tid
Respektera studenter och föreläsare och kom före utsatt tid för start.
Om du är försenad – gå in så tyst som möjligt genom den bakre ingången.

Har du idéer om förbättringar av bokningsregler t.ex. kontakta gärna studentkåren DISK eller Studierektorn. studierektorGA@dsv.su.se

 

Nedan listas alla olika sorters lokaler.
Observera att: Om undervisningslokalen inte är bokningsbar är det "först till kvarn" som gäller.

Föreläsningssalar

Aula NOD
Lilla hörsalen

Lektionssalar

L70, L50, L30 och DL40. Salarna benämns efter hur många studenter som får plats i respektive sal.
L70 – kan kopplas ihop med föreläsningssalarna
DL40 – är utrustad med 20 st datorer och används för speciella föreläsningar.

Seminarierum

S1, S2 och S3
Mindre rum för seminarier i mindre grupper om max 15 studenter.

När Seminarierummen inte är bokade för undervisning (framgår av informationsskärmen utanför respektive sal) så får de användas av studenter för grupparbete. Seminarierummen är inte bokningsbara för studenter.

Grupprum med IT-stöd

G5:1 – G5:21 Grupprum för grupper om max 5 personer
G10:1 - G10:8 Grupprum för grupper om max 10 personer

Dessa rum är utrustade med en stationär dator, stor bildskärm, white board, bord och stolar.
Man kan även koppla in egen dator till bildskärmen.
Dessa salar är i första hand till för grupparbeten.

Bokning görs via Daisy.
G5:18-21 och G10:8 är inte bokningsbara. "Först till kvarn" gäller.

Observera grupprumsregler!

Datorsalar

D1. D2, D3 och D4
Dessa salar är utrustade med 15 st datorer per sal. Datorsalarna är till för individuellt eller arbete i grupper om två personer. Kan inte bokas.

Studentlabb

På plan 2 ligger fyra stycken studentlabb. Dessa labb är specialutrustade. Access till dessa labb beror på vilka program och vilka kurser man går. Information ges till de studenter som berörs. Labben är: ID-labbet, Media-labbet, SÄK-labbet och Spel-labbet

Studieplatser

Soffor bord stolar pallar etc. finns utplacerade på studentplanet på lämpliga ställen. Dessa studieplatser är tänkta för egna studier och grupparbeten. Kan ej bokas.

 

Karta över lokalerna och information om access etc