Du behöver ett passerkort för att komma in på studentplanet. Här finns information om hur du får ett passerkort till Nodhuset

DSV:s ytor på plan 2 är öppna för studenter kl. 07.00 – 24.00.

Husets entréer är öppna kl. 07.30 - 17.30. Under denna tid kan man nå DSV:s lokaler via trapphus E som är närmast huvudentrén och trapphus A, C och D (se kartskiss).

OBS efter denna tid är den stora öppna ytan på entréplanet, Shared Space, stängd. Se därför till att lämna Shared Space i god tid före kl. 17.30.

Efter kl. 17.30 och helger

Efter husets stängning nås lokalerna via trapphus C och D där DSV har kortläsare vid entréerna (se kartskiss). Dessa kortläsare är märkta Axlås. Trapphus C har gatuadress Borgarfjordsgatan 6C, och trapphus D har gatuadressen Kista Gårdsväg 1. Numren på gatuadressen framgår på husfasaden vid entréerna.

Kartor över lokalerna

Studentplanet, plan 2 (1895 Kb)

Entréplan och plan 1 (balkongen med Student centrum) (1103 Kb)