DSV arbetar aktivt med att minska vår påverkan på miljön. Vår verksamhet har en direkt negativ miljöpåverkan genom vår användning av kontorsapparater och material. Viktiga aspekter är även energianvändning, avfallshantering samt resor och transporter. Vi har möjlighet att påverka genom våra största verksamheter: forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle.

Avfallshantering i Nodhuset

Universitetet Stockholms universitet är miljöcertifierat och Nodhuset är BREEAM certifierat. Detta ställer särskilda krav på vår hantering av avfall vilket vi tagit hänsyn till när vi utformat våra kärl.
De material vi hanterar framgår nedan.

Placeringarna av kärl i utbildningsytorna plan 2

  • Papper för återvinning - Kärl i närservicerummen (där skrivarna står)
  • Brännbart, kuvert, Postit, pappersmuggar, tuggummi snus servetter mm. - I pentryt, på 6 platser i korridorer samt i närservicerummen
  • Förpackningar, kartong wellpapp - I pentryt och i närservicerummen
  • Matavfall från pentryn, växter, kladdiga servetter, bananskal och avfall som ska komposteras - Pentryt
  • Plast, hård och mjuk - I pentryt och på 6 platser i korridorer
  • Glas (porslin) - I pentryt
  • Pantburkar/flaskor - I pentryt och på 6 platser i korridorer
  • Batterier - pentryt
  • Metall - pentryt

Detta innebär att var och en ansvarar för att ta med ev. avfall från utbildningslokalerna och lägga detta i rätt kärl.

Miljöwebben

Universitetet har tagit fram en miljöwebb som ska lära ut och informera om miljöarbetet. Miljöwebben ska vidareutvecklas i höst och fler filmer ska produceras.
Adressen till miljöwebben är www.su.se/miljo

Miljöhandlingsplan på DSV

Miljöhandlingsplan 2019 (224 Kb)

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill lämna ett förslag om miljöarbetet på DSV?
Du är välkommen att höra av dig!
E-post: miljo@dsv.su.se