Tillvägagångssätt:

 1. Studenten hittar själv lämplig praktikplats.
 2. Studenten fyller i och skickar in formuläret "Ansökan praktik inom data- och systemvetenskap. Denna skickas till praktik@dsv.su.se senast den 4 januari 2019, kl 17:00.
 3. Om praktikplatsen bedöms ha tillräcklig relevans för utbildningen så godkänns detta.
 4. Studievägledningen (SVL) kontontrollerar om studenten har tillräckligt med godkända poäng. Om studenten har det godkänns detta.
 5. Studenten meddelas om man godkänts till kursen, så snart vi hinner, men senast per den 11 januari 2019.

Krav

 • Studenten måste ha minst 120 hp godkända poäng inom sin utbildning som SVL kan vidimera via Ladok.
 • Praktikplatsen måste vara en riktig organisation med ett organisationsnummer och fler än 5 medarbetare.
 • Praktikplatsen måste ha en kontaktperson som DSV kan kontakta och diskutera innehållet i den erbjudna praktiken.
 • DSV godkänner inte att studenten startar egen verksamhet som praktik i denna kurs.

Mallar och formulär

Frågor

Har du frågor kan du kontakta praktik@dsv.su.se, eller studievägledningen (SVL)

Övrigt

 • Viktigt om försäkring
  • En student vid Stockholms universitet omfattas av Personskadeförsäkringen när praktik genomförs inom utbildning, på praktikplats inom Sveriges gränser.