Tillvägagångssätt:

 1. Du hittar själv en lämplig praktikplats.
 2. Du fyller i och skickar in formuläret "Ansökan praktik inom data- och systemvetenskap" (OBS! Tidigast när du uppfyllt behörighetskravet, se nedan). Skicka ansökan till praktik@dsv.su.se senast den 14 december 2020, kl 17:00.
 3. Om praktikplatsen bedöms ha tillräcklig relevans för utbildningen så godkänns din ansökan.
 4. Studievägledningen (SVL) kontontrollerar att du har tillräckligt med godkända poäng. Om du har det godkänns det att du gör praktik inom utbildningen.
 5. Du meddelas om du godkänts till kursen, så snart vi hinner, men senast den 18 december 2020 kl.17:00.

Här hittar du annonser från företag som erbjuder praktikplatser

Behörighetskrav

För dig som läser Kandidatprogrammet i Ekonomi och IT, eller Kandidatprogrammet i Marknadskommunikation och IT gäller följande:

 • Minst 115 godkända högskolepoäng inom din utbildning som SVL kan vidimera via Ladok, inom dessa måste minst 60 högskolepoäng vara inom data- och systemvetenskap.

För dig som läser Kandidatprogrammet i datorspelsutveckling eller digitala medier gäller följande:

 • Minst 107,5 godkända högskolepoäng inom din utbildning på DSV som SVL kan vidimera via Daisy.

För dig som läser Kandidatprogrammet i affärssystem och tjänstedesign, data- och systemvetenskap, datavetenskap eller interaktionsdesign gäller följande:

 • Minst 115 godkända högskolepoäng inom din utbildning på DSV som SVL kan vidimera via Daisy.

För dig som läser fristående inom kursen Data- och systemvetenskap III gäller följande:

 • Minst 115 godkända högskolepoäng som SVL kan vidimera via Ladok, inom dessa måste minst 60 högskolepoäng vara inom data- och systemvetenskap inklusive det grundläggande året inom ämnet. 

Mallar och formulär

Frågor

Har du frågor kan du kontakta praktik@dsv.su.se, eller studievägledningen (SVL)

Övrigt

 • Viktigt om försäkring
  • En student vid Stockholms universitet omfattas av Personskadeförsäkringen när praktik genomförs inom utbildning, på praktikplats inom Sveriges gränser.