Det är viktigt att du som student tar eget ansvar för att kontakta olika företag för din praktik. Upplägg, planering och genomförande är en överenskommelse mellan student och praktikgivande organisation.

Om du är representant för ett företag eller organisation som vill erbjuda praktikplats ber vi att du hör av dig till praktik@dsv.su.se.

Under hösten läggs annonser till praktikplatser upp i en lista nedan.

Praktikföretag - annonser
 

Praktikplats på Nordforce - PainTrain

Vårt företag inriktar sig mot projekt och kunder där slutresultatet har en positiv inverkan på såväl enskilda användare som samhället i stort. Vi har ett långtgående samarbete med forskare vid olika högskolor och tillsammans skapar vi tjänster och produkter som bidrar till ”ett bättre liv”. Projekten baseras på den senaste forskningen och vi använder oss av moderna och nya tekniker.

Det är många människor som lider av kronisk smärta och det är en stor och ökande hälso- och socioekonomisk börda globalt. Omkring en fjärdedel av den vuxna befolkningen lider av smärta på en sådan nivå att det begränsar fysisk aktivitet och medför ytterligare hälsorisker. Kostnaden för svenska samhället är idag 91 miljarder per år! Tillsammans vill vi och forskarna nu undersöka möjligheten att rehabilitera denna grupp på ett mer framgångsrikt och effektivt sätt med hjälp av digital teknik.

Uppgift – Mål

Målet är att skapa en prototyp för patienterna som ska hjälpa dem att nå deras träningsmål och lära sig att träna på rätt nivå under en forskningsstudie. Studien kommer att omfatta 200 patienter och deras behandlingsteam. Prototypen kommer att ligga till grund för en eventuell vidare kommersiell satsning. I uppgiften ingår att ta fram mockups i t.ex Balsamiq eller liknande, programmera upp en webbapplikation, test och viss dokumentation.

Tekniker/Verktyg/Metoder

Förslagsvis: Java, Oauth2, React, NodeJS, Web/pack 2.0 (sker i samråd med studenterna)
Verktyg: GIT, Maven, Balsamiq, Trello
Metod: Scrum, Agilt

Arbetssätt

Du kommer att få jobba i skarpa projekt inom R&D. Vi ser helst att arbetet utförs i teamstorlekar om 3 till 6 personer. Fokus är på Java-tekniker och vi försöker använda de tekniker som används på marknaden för att projekten ska kunna ses jämförbara med professionella projekt. Du får handledning av en produktägare och en senior utvecklare. Projekten drivs agilt med scrum-metodik och innefattar bla projektplanering, arkitektur, uppsättning av utvecklingsmiljö, kodhantering, sprint-demos. Vi har tidigare genomfört ett antal likande praktikprojekt för studenter och vi lägger oss vinn om att du ska få jobba i projekten på samma sätt som de anställda för att få med dig värdefulla erfarenheter när du sedan ska ut och söka jobb.

Hur man söker

Du kan söka till detta eller något av våra andra projekt på https://career.nordforce.se/pages/internship eller maila direkt till internship@nordforce.se


Praktikplats på Nordforce - Game of Zones - ett spelifierat verktyg för barn med funktionsnedsättning

Vårt företag inriktar sig mot projekt och kunder där slutresultatet har en positiv inverkan på såväl enskilda användare som samhället i stort. Vi har ett långtgående samarbete med forskare vid olika högskolor och tillsammans skapar vi tjänster och produkter som bidrar till ”ett bättre liv”. Projekten baseras på den senaste forskningen och vi använder oss av moderna och nya tekniker.

Idag finns ca 300 000 barn i Sverige som lever med en funktionsnedsättning vilket motsvarar ungefär 15%. De vanligast förekommande diagnoserna är intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. Lagstiftningen säger att patienten ska vara delaktig och en medaktör i sin egen vård och habilitering. I dagsläget finns inga tillräckligt bra verktyg för att inventera dessa barns behov, upplevelser och preferenser som ett led i att skapa förutsättningar för barnet att vara medaktör i sin egen habilitering. Ett digitalt verktyg förväntas öka kvaliteten, patientsäkerheten och träffsäkerheten för vilka insatser/behandling som erbjuds från vården.

I dag finns en prototyp på en ”frågemotor” där barnen i en spelliknande miljö får svara på frågor om sina behov. Frågemotorn är tänkt att passa samtliga diagnosgrupper inom barn- och ungdomshabilitering i Sverige. Dock saknas i dagsläget en serverlösning där datat kan samlas in i en databas för presentation till personal inom vården.

Uppgift – Mål

Mål för projektet är att:

 • Designa och programmera en serverprogramvara som kommunicerar med frågemotorn/spelet och lagrar datat i en databas.
 • Designa och implementera en första demonstrator av GUI för att visualisera insamlat data
 • Göra vissa anpassningar och förbättringar i frågemotorn/spelet

Tekniker/Verktyg/Metoder

Tekniker: Java och lämpliga Java-ramverk inom Webvärlden samt i viss mån Unity, Blender, C#
Verktyg: GIT, Maven, Balsamiq, Trello
Metod: Scrum, Agilt

Arbetssätt

Du kommer att få jobba i skarpa projekt inom R&D. Vi ser helst att arbetet utförs i teamstorlekar om 3 till 6 personer. Fokus är på Java-tekniker och vi försöker använda de tekniker som används på marknaden för att projekten ska kunna ses likvärdiga professionella projekt. Du får handledning av en produktägare och en senior utvecklare. Projekten drivs agilt med scrum-metodik och innefattar bla projektplanering, arkitektur, sätta upp utvecklingsmiljö, kodhantering, sprint-demos. Vi har lagt oss vinn om att du ska få jobba i projekten på samma sätt som de anställda för att du ska få med dig värdefulla erfarenheter när du sedan ska ut och i arbetslivet.

Hur man söker

Du kan söka till detta eller något av våra andra projekt på https://career.nordforce.se/pages/internship eller maila direkt till internship@nordforce.se

 

Fyra praktikplatser på PHD Media

Vårt motto är Finding a Better Way och det tro vi att du kan göra här hos oss! Vi erbjuder praktikplatser för dig som är under utbildning inom data och -systemvetenskap och är nyfiken på media och kommunikation. 

PHD Media är en av världens mest prisbelönta kommunikationsbyråer. Med hjälp av datadrivna insikter erbjuder vi affärsstrategisk rådgivning, medieplanering och medieköp till våra kunder, vilka utgörs av ca 50 kända svenska och internationella varumärken. Vår forskningsbaserade planner plattform Source ger oss en unik position och gör att vi kan samarbeta med kollegor över hela världen för att skapa de bästa lösningarna för våra kunder. Vi är en helintegrerad byrå med alla specialistkompetenser under samma tak, vi har till och med en egen liten reklambyrå! 

Hos oss får du en gedigen onboardingprocess, en mentor, en fast plats i ett team, en chef, ett kontor på Medborgarplatsen och en möjlighet att applicera det du lärt i din utbildning i en intensiv lärmiljö. Här finns många olika möjligheter; är du intresserad av insight, hur man mejslar ut undersökningar och gör analyser som kan stötta affärsstrategier. 

Just nu bygger vi upp vår digitala avdelning och det finns stora möjligheter att låta en praktikplats bli ett extrajobb som kan följa dig under dina studier.

Praktikplatser:

Praktikant Campaign Manager - Finding a Better Way

Som Campaign Manager praktikant, får du en fullständig förståelse för det digitala kampanjlandskapet. Du kommer lära dig hur du använder kampanjsystem, hur du övervakar leveransen av digitala kampanjer samt hur du samordnar digitalt kampanjmaterial från annonsbyrå till medietillhandahållare.
https://career.phdmedia.se/jobs/142158-praktikant-campaign-manager-finding-a-better-way

Praktikant Programmatic - Finding a Better Way

Som Programmatic praktikant, du kommer lära dig hur automatiserade inköp fungerar. Du lär dig att skapa kampanjer i en DSP-sida (Demand Side Platform), ladda upp kreativt material i systemen samt övervaka leveransen. Du kommer också att få en god förståelse för det digitala ekosystemet och målgruppsköp.
https://career.phdmedia.se/jobs/142156-praktikant-programmatic-finding-a-better-way

Praktikant Social Media - Finding a Better Way

Som Social Media praktikant, du kommer att få en bra förståelse för de tre sociala medieplattformarna - Facebook, Instagram och Snapchat. Här kommer du bland annat att bli bekant med Facebooks kampanjhanteringssystem Facebook Business Manager samtidigt som du lär dig rekommendera och bygga upp kampanjer.
https://career.phdmedia.se/jobs/142155-praktikant-social-media-finding-a-better-way

Praktikant SEM (Paid Search) - Finding a Better Way

Som SEM praktikant, du kommer att dyka djupare in i Google Ads och Bing. Hos oss lär du dig skapa ett sökkonto, utföra sökordsanalyser samt skapa annonser, annonstillägg och budstrategier.
https://career.phdmedia.se/jobs/142124-praktikant-sem-paid-search-finding-a-better-way

Välkommen med din ansökan!

 

Praktikplats hos Ecster

Ecster är ett företag som sysslar med betallösningar, och är ett dotterbolag som ägs av Handelsbanks-koncernen. Vi har verksamhet i Finland och Sverige. Vi är ca 200 anställda.

Då vi är ett litet bolag har alla anställda stor möjlighet att påverka, vårt lilla team som jobbar med UX och UI är involverade i de mesta från interaktionsdesign till strategiska workshops, såklart jobbar vi tillsammans med utvecklings-teamen. Vi jobbar insiktsdrivet och agilt enligt scrum-metoden (på lite varierande sätt i olika utvecklingsprojekt utifrån resurser och behov). Vi stöttar också våra affärsutvecklare med koncept och prototypande i ett tidigt skede av processen, dessa tjänster är väldigt uppskattade och efterfrågade då det hjälper till att visualisera affärsidéer för potentiella affärspartners och för förankring internt.

Som UX design-praktikant på Ecster kan du förvänta dig att få: utföra användartester och intervjuer, analysera användarinsikter och forma hypoteser, ta fram prototyper (just nu använder vi både Balsamiq och Sketch) och hålla i workshops. Vår erfarenhet är att det funkar bäst om du gör din praktik hos oss på heltid, och att det blir en rolig och givande praktikperiod om vi börjar med att ses över en kaffe och diskuterar vilka delar du är mest intresserad av inom UX och matchar det med vad vi har för pågående projekt.

Kontaktperson: Mia Ajanki, 070-335 19 42, miaj01@ecster.se
Praktikperiod: Flexibelt med start/slut-datum, men gärna sammanhängande heltid.


Praktikplats på Innofactor

Är du nyfiken, teknikintresserad och vill starta din karriär i ett fartfyllt bolag? För dig som är student erbjuder vi praktik!

Under din praktik är du delaktig i olika projekt. Du får handledning av erfarna konsulter i de vardagliga arbetsuppgifterna som visar hur du går till väga. Arbetsuppgifterna kan vara uppgradering, test, konfigurering, assistera vid workshops m.m.

För oss är det viktigt att vi kan erbjuda en praktikplats som passar dig och dina studier. Det är alltid välkommet att lämna in en intresseanmälan till oss!

Beroende på personliga förutsättningar och önskemål ser praktikperioden lite olika ut för våra praktikanter. Som praktikant på Innofactor kan du exempelvis få vara delaktig att analysera och dokumentera behov och processer kring verksamhetssystem, kravspecificering, projektledning, utveckling, integration och implementering. Du får erfarenhet av att delta i IT-projekt och verksamhetsutveckling med hjälp av IT-stöd, framförallt med hjälp av Microsoft Dynamics 365, men även Power BI, Dynamics CRM, AX och NAV.

Vanligtvis gör praktikanterna sin praktik på heltid och börjar den 21 januari, men den kan även förläggas senare eller på halvtid. Från Innofactors sida utses en formell chef under praktiken, men de arbetsleds mestadels av någon en person i form av en handledare.

Intresseanmälan till oss sker via vår karriärsida: https://karriar.innofactor.se/jobs/7663-intresseanmalan-till-praktik
Placering: Stockholm
Kontaktperson: Sofia Dahlström (sofia.dahlstrom@innofactor.com)
Senaste ansökningsdatum: Urval sker löpande, ansökan lämnas dock senast den 7:e december.
 

Praktikplats på Dramaten& - projektet INSIDE

Studiebakgrund: Data-och systemvetenskap med inriktning digital media och/eller spel
Omfattning: Heltid 10 veckor, start januari 2019
Placering: Dramaten&, Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm
Kontaktperson: Helena Seth helena.seth@dramaten.se

Gaming möter teater – interaktion på distans

Projektet INSIDE bygger på indiespelet med samma namn, från de danska utvecklarna Playdead. Spelet leder oss på en liten karaktärs mörka resa genom ett nästan obegripligt landskap, vilket vi kan spegla många av utmaningarna med samhällets utveckling idag. Undersökandet i föreställningen INSIDE kommer att kretsa kring det vi kallar övervakningssamhället och även hur vi som publik möter en teaterföreställning och vad denna berättarform kan lära av dataspelen. Publiken kommer, som i dataspel, att bli deltagare och medskapare.

I och med detta undersöker vi även hur vi kan nå nya grupper, som annars aldrig skulle möta teatern. Det är en del av Dramatens uppgift att var en nationalscen för hela landet och vi kommer i detta projekt, med mål hösten 2020, att undersöka hur vi kan göra detta via nya plattformar. 

Projektuppgift/praktikarbete

Som ett första steg för publikens interaktion på distans vill vi inom ramen för DSV:s praktik-kurs undersöka hur en prototyp för denna interaktion kunde se ut. Under föreställningen av INSIDE är tanken att ett stort antal videokameror ska strömma bilder som kan användas i föreställningen, men också kunna syna på webben. Målet är att en publik ska kunna delta på distans genom att bildmixa mellan dessa kanaler, lägga på post-produktionsfilter och grafik från data som kan genereras i föreställningslokalen. Denna ”remix” föreställningen ska sen kunna spridas vidare till andra. 

Frågeställningar:

 • Vilka existerande verktyg, så som programmeringsspråk eller ramverk, lämpar sig för att skapa en prototyp enligt målbilden?
 • Går det att kartlägga vilka nya verktyg, exempelvis en app, som behöver utvecklas? 
 • Hur kan data kopplas till videoströmmar i realtid?
 • Hur formulera man ett designdokument inför och under denna process?

OBS! I enlighet med ramavtalet mellan Dramaten och SU kommer studenter i alla lägen att behålla rätten till sina eget arbete. 

Förväntat resultat:
Slutresultatet förväntas vara, förutom en vetenskaplig rapport, en visualiserad prototyp som kan visa önskade funktioner och ligga till grund för vidare arbete.
 

Praktikplats på Nobel Media - Do you want to work with data and web development for the Nobel Prizes?

Are you looking for an opportunity to develop your database skills and gain experience in web development? Then you may be the perfect candidate to help us develop a base for master data for the Nobel Prizes.

Nobel Media is looking for a curious and driven student to work with our data about the Nobel Prizes. A dataset with information about the Nobel Prizes and Nobel Laureates is both a part of our outreach activities and an important back-end resource for us. We now need to remodel our dataset and turn it into a master dataset for our public and internal channels. You will work with database modelling, creating the base of our new master data. You will also work with SQL and web development to build interfaces and tools for the dataset. It is a benefit if you are skilled in databases and web development, and can take what you have learned and put it into practice. Technologies we use are Azure cloud services, MySQL, APIs, Json, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Node.js and Linux.

You will work with the Digital team at Nobel Media, situated in central Stockholm. The office language is English, but tuition can be in Swedish. You may work fulltime or halftime, with the possibility of starting at 21th January 2019. You will get the opportunity to work in an inspiring environment with a well-known international brand, have the possibility to influence your tasks and work with a high level of responsibility.

Alfred Nobel had a vision of a better world. He believed that people are capable of helping to improve society through knowledge, science and humanism. That is why he created the Nobel Prize that would reward the discoveries that have conferred the greatest benefit to humanity. Today, there are several outreach organisations and activities that have been developed to inspire generations and disseminate knowledge about the Nobel Prize through events, exhibitions, educational efforts and digital outreach. The Nobel Prize has a strong global digital presence with a mission to inform, inspire and engage an ever-growing audience.  

If this sounds interesting, send your application or questions you may have to internship@nobelmedia.se.
 

Praktikplats på Arena för Tillväxt

Arena för Tillväxt söker dig som är intresserad av kommunal och regional tillväxt i Sverige utifrån både offentlig sektor och näringslivets perspektiv. 

Vi har omfattande statistik och letar efter nya sätt att ta fram nya presentationsmodeller.

Vår ambition är att avgränsa ett område där du kan ta fram en sammanhållet material så att det finns ett fokus och en leverans som du kan hänvisa till i din vidare karriär.

Om oss

Arena för Tillväxt startade år 2000 och är en oberoende plattform för regional och lokal tillväxt och utveckling. Vi arbetar för att främja lokalt och regionalt tillväxtarbete genom kunskapsförmedling och processtöd riktat till privata och offentliga beslutsfattare. För att stimulera tillväxt är det nödvändigt att mobilisera resurser och engagemang på lokal och regional nivå, vilket innebär att samverkan mellan aktörer inom privat och offentlig sektor blir allt viktigare. 

Vi ägs av ICA, Swedbank och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Vi sitter hos SKLs vid Slussen i centrala Stockholm. 

Om praktiken

Vi söker i första hand dig som vill leta nya lösningar för hur vi presenterar vår statistik och fakta. Det är en både analytisk och teknisk uppgift och som kräver att du själv kommer med lösningsförslag. Vi tänker lite ”Rosling 2.0”. På kansliet finns tex en statistiker och en teknikkunnig så du kommer inte vara själv i arbetet, men du behöver vara påhittig.

Praktiken är oavlönad och den ska ske som en del av ordnade studier på universitet/högskola.

Praktikperioden sker under vårterminen 2019, och kan genomföras antingen på heltid eller deltid. Du kan sitta hos oss eller på distans. Vi diskuterar detaljer tillsammans när vi ringat in arbetsuppgiften. 

Kontaktperson

Hör av dig så snart som möjligt! Titta på vår webbplats www.arenafortillvaxt.se och skumma senaste versionen av Sveriges nya Geografi, några av de senast Omvärldsfakta, våra senaste temarapporter. Lek lite med Tillväxtguiden och kartorna. Skicka ett kort CV och ett kort brev och fokusera på vad du skulle vilja göra hos oss. Kontaktperson och handledare är verksamhetschef Anna Kelly, anna.kelly@skl.se.
 

Praktikanter till Arbetsförmedlingens IT-avdelning

Brinner du för digital kommunikation? Gillar du tanken av att delta i arbetet med att skapa en digital upplevelse utöver det vanliga, som påverkar både kunder och medarbetare? Vill du testa på att omsätta dina teoretiska kunskaper till handling i en miljö där inte en dag är den andra lik, och där du får möjlighet att driva egna projekt och skapa stor samhällsnytta? Då har vi praktikplatsen för dig. 

Vi erbjuder praktikplatser under våren 2019 inom UX, Verksamhetsutveckling, Marknadskommunikation, och GDPR/IT-säkerhet.

Hos oss är det bara du som sätter gränser för hur mycket du vill utvecklas. Här kommer du erbjudas bästa förutsättningar och verktyg för att ta din kompetens till högre nivåer. Vi har höga ambitioner och drivs av användarupplevelse och användardriven utveckling. Förutom stöd från en mentor får du under din tid hos oss stöd av flera kollegor i sektionen och en gedigen introduktion av Arbetsförmedlingen och våra produkter.

Uppgifter

Som praktikant kommer du arbeta tätt ihop med en eller flera personer kring olika delar av produktlivscykeln av våra digitala plattformar. Ditt uppdrag är att bidra till utveckling och användning av våra produkter, anpassat efter den roll som du väljer. Du kommer även bidra till att utveckla och förbättra processer och arbetssätt i verksamheten, som helt säkert kan bli ännu bättre, med hjälp av dina kunskaper från skolan, oavsett vilken roll kommer att jobba i. 

 • UX: Vi tror att exempel på uppgifter för dig som kommer arbeta med UX kan vara: analysera användarupplevelsen av information, kommunikation och utbildningsmaterial som når våra interna användare. Bidra till framtagande av bättre kommunikations- och utbildningsmaterial genom smartare digitala lösningar, som är målgruppsanpassade efter kunskapsnivå, för att göra det så enkelt som möjligt att använda våra digitala lösningar. Bidra i arbetet med att skapa användarresor och användartester. Du kan också komma att göra en GAP-analys inom webbtillgänglighet, om tiden räcker till. Dessutom får chansen att delta i pågående utvecklingsprojekt för att lansera morgondagens digitala workplace. 
 • Marknadskommunikation: Vi tror att exempel på uppgifter för dig som vill jobba med marknadskommunikation kan vara framtagande av internt presentationsmaterial som beskriver produktområdets produkter och tjänster. Delta i planering och genomförande av intern lansering av nya produkter. Föreslå sätt att förbättra vår interna marknadskommunikation på. Delta i uppföljning och analys av våra plattformar. Delta i pågående utvecklingsprojekt för att lansera morgondagens digitala workplace. Du kan också komma att delta i upphandling och implementation av nya lösningar inom digitala plattformar. 
 • Verksamhetsutveckling: Vi tror att exempel på uppgifter för dig som vill jobba med verksamhetsutveckling kan vara att genom olika analyser visa hur vi kan göra verksamheten mer effektiv, tex genom analysera hur vi kan minska antalet ärenden från service desk till oss, kartlägga våra nuvarande digitala plattformar och jämföra med faktiska behov, bidra till att göra ett business case för att visa på nyttan med att ha en gemensam upplevelseplattform och därigenom minska antalet plattformar, istället för att ha samma lösningar på många olika ställen, och visa påverkan för verksamheten, både positivt och negativt. Du kan också komma att delta i arbetet med att beskriva vilka produktförmågor som finns i produktområdet, och ur dessa kan beskrivas på ett så bra och enkelt sätt som möjligt. Därtill kan du komma att delta i upphandling och implementation av nya plattformar. 
 • IT-säkerhet: Vi tror att exempel på uppgifter för dig som vill jobba med GDPR/IT-säkerhet kan vara att bidra till fortsatt GDPR-säkring av våra produkter samt medverka i säkerhetsklassning och juridiska bedömningar, för att få dem helt GDPR-kompatibla. Dessutom kommer du få chansen att arbeta med cloud-frågan på myndigheten, och bidra i arbetet med att föreslå hur en eventuell cloud-PoC skulle kunna se ut, för att gå ifrån dagens on-prem-lösningar till morgondagens cloud-lösningar, trots juridiska restriktioner kring cloud på myndigheten idag. 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som studerar något av kandidatprogrammen på DSV och som längtar efter att testa på att omsätta teori till handling. Du får gärna ha kunskap om digitala tjänster, såsom tex webb, sök, analys, mötestjänster, samarbetsverktyg, sociala plattformar, cloud, GDPR, IT-säkerhet, agil och användardriven produktutveckling, UX, design, video- och bildbearbetning, beroende på den praktikplats du söker. Har du dessutom intresse för förändringsarbete och digital transformering i en myndighet i framkant, ja då har du hittat rätt. 

MS Officepaketet tar vi för givet att du behärskar. Då vi arbetar på svenska behöver du vara flytande i både tal och skrift. 

Vem är du?

Vi söker dig vill komma till en praktikplats med varierande arbetsuppgifter, och som vill känna på hur det är att arbeta med digital transformation på en på en stor och viktig myndighet under stor förändring. Du är intresserad av att bidra till att skapa användarvänliga digitala lösningar, som ger både kund- och verksamhetsnytta. 

Du är ansvarstagande, ambitiös och initiativtagande. Du har en egen drivkraft och trivs bäst i en snabbrörlig och dynamisk miljö. Du har lätt för att ta kontakt med nya personer och tar initiativ för att driva arbetet och företaget framåt. Du är en kommunikativ och relationsskapande person, då du kommer att ha mycket kontakt med både interna och externa intressenter. Du tar tag i de problem som uppstår och löser dem på ett organiserat och strukturerat sätt. Du har en god samarbetsförmåga och tycker om att dela med dig av din kunskap till andra, samtidigt som du ser det som en självklarhet att ta del av andras kunskap för att själv utvecklas. Du sätter kunden/användaren och dess behov främst och tar utgångspunkt i det i ditt arbete. 

Omfattning

Vi välkomnar dig som vill jobba heltid under 10 veckor under våren 2019 med anpassningsbar start, från och med den 21 januari 2019. 

Ansökan, placering och kontaktperson

Vi tar emot din ansökan via mail till kontaktpersonen nedan under november och december och kontaktar intresserade kandidater fortlöpande.  Placering är på HK, Hälsingegatan 38 i Stockholm. 
Kontaktperson: Charlotte Arfwidson, Sektionschef Arbetsförmedlingen IT, Sektionen Upplevelseplattformar
Mail: Charlotte.arfwidson@arbetsformedlingen.se

Varmt välkommen till oss! 
 

Praktik på Migrationsverket inom Drift och infrastruktur

Migrationsverket driver sedan några år tillbaka en satsning på att bli en modern e-förvaltningsmyndighet. Vi ansvarar för att våra stödsystem är tillgängliga för alla anställda från kl 06.00 till 22.00.

Vi arbetar alltid i team där vi hjälper varandra att ta fram de bästa lösningarna, så du behöver vara intresserad av att kontinuerligt diskutera och utvärdera dina egna och andras idéer och problem. 

Vi arbetar processorienterat enligt ramverket ITIL med huvuddelen av vår verksamhet och försöker utveckla våra arbetssätt hela tiden.

Vi utvecklar vårt agila sätt att arbeta kontinuerligt och just nu provar vi på DevOps i flera av våra team.

Möjliga uppgifter 

Planera och utföra systemunderhålls aktiviteter, övervaka och vidta korrigerande åtgärder i vår produktionsmiljö.

Infrastrukturutveckling av vår nuvarande produktionsmiljö är andra saker som står högt på agendan.

Du kan delta i leveranser av systemstöd, utföra tester, delta i kontakter med verksamhet, förvaltning samt systemutvecklare. 

Vi arbetar inom följande områden

 • Java Enterprise Edition (Java EE).
 • Scrum
 • HTML, JavaScript, SQL, ReactJS, Bootstrap, Web Services, XML, Json, Single Sign on och säkerhetslösningar, Jira, Eclipse, Spring framework, JBoss AS och Maven.

Kontaktperson drift och infrastruktur
Aldin Karic Tel: 010-485 69 10
Enhetschef, Driftenheten, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen 
aldin.karic@migrationsverket.se

Mer information om Migrationsverket på www.migrationsverket.se

Praktik på Migrationsverket inom IT-utveckling och test

Migrationsverket driver sedan några år tillbaka en satsning på att bli en modern e-förvaltningsmyndighet. Vi ska bland annat införa gemensamma och effektiva arbetssätt för prövningsverksamheten, ett gemensamt ärendehanteringssystem, automatisk informationsöverföring till och från andra myndigheter, elektroniska akter, e-tjänster med mera. Arbetet med dessa delar pågår.

Vi arbetar alltid i team där vi hjälper varandra att ta fram de bästa lösningarna, så du behöver vara intresserad av att kontinuerligt diskutera och utvärdera dina egna och andras idéer och problem.

Vi utvecklar vårt agila sätt att arbeta kontinuerligt och just nu provar vi på DevOps i flera av våra team.

Möjliga uppgifter 

Planera och utföra systemutvecklingsaktiviteter i vår utveckling, dvs du deltar i framtagandet av kravspecifikation till driftsättning och svarar för att nödvändig dokumentation framställs och uppdateras. 

Du kan delta i leveranser av systemstöd, utföra tester, delta i kontakter med verksamhet, förvaltning samt drift och supportorganisation. 

Vi arbetar inom följande områden

 • Java Enterprise Edition (Java EE).
 • Scrum
 • HTML, JavaScript, SQL, ReactJS, Bootstrap, Web Services, XML, Json, Single Sign on och säkerhetslösningar, Jira, Eclipse, Spring framework, JBoss AS och Maven.

Kontaktperson utveckling och test: 
Stefan Andersson Telefon 010-485 71 53
Enhetschef, Systemutvecklingsenhet 1, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen
stefan.andersson@migrationsverket.se

Mer information om Migrationsverket på www.migrationsverket.se
 

Vi på If söker dig som studerar interaktionsdesign, UX (user experience) eller motsvarande och vill göra din praktik hos oss under våren 2019!

Vem är du? 
Vi söker dig som är kreativ, nyfiken och trivs med att jobba i ett team. Du har en passion för att skapa fantastiska användarupplevelser och du tar alltid användarens perspektiv och upplevelse i första hand. 

Exempel på vardagligt arbete du kan få vara med i: Användartester, intervjuer, bygga prototyper, utvärdera befintliga lösningar m.m.

Exempel på egna uppdrag/projekt du kan få: Under praktikperioden kommer du vara en del av våra pågående projekt på avdelningen. Det kan exempelvis röra sig om att  förbättra flödet inom sjukförsäkringar eller att köpa fordonsförsäkringar. Du kommer även ha möjlighet att självständigt driva projekt under din tid hos oss, vad det kan vi komma överens om tillsammans!  

Vad vi erbjuder!
Vi erbjuder en intressant och rolig praktikperiod på ett företag där UX design växer! Vi är ett trevligt team som arbetar nordiskt och i nära samarbete med närliggande avdelningar för att tillsammans skapa det allra bästa för våra kunder. 

Praktiken kommer att utföras på Ifs kontor i Bergshamra (Stockholm) du kommer sitta tillsammans med och bli en del av våra team.  Vi kommer tillsammans överens om praktiken ska utföras på heltid eller halvtid under den period som praktik kursen varar. 

Skicka ansökan, CV och din portfolio eller motsvarande arbeten som du gjort under din studietid senast 30 November, intervjuer sker fortlöpande. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Nathalie Högstedt Magnusson eller Joakim Forsman. Ansökan skickar du till Nathalie Högstedt Magnusson.
nathalie.hogstedt.magnusson@if.se
joakim.forsman@if.se
 

Channel marketing-praktik på EazyStock – utvecklare av system för lageroptimering

EazyStock, en del av Syncron, utvecklar och säljer mjukvara för lageroptimering till små och medelstora bolag, tex inom ehandel. Vi är ett litet, globalt team som främst arbetar med digital marknadsföring. Men vi har även ett växande partnernätverk av konsult- och tech-bolag som säljer och implementerar vår mjukvara. EazyStock integrerar med alla affärssystem och partners i norden inkluderar affärssystem som MS Dynamics NAV, Visma och Jeeves, och konsultbyråer som Exsitec och Orango.

Vi behöver nu växa och professionalisera våra channel marketing-strategier och det är här vi behöver din hjälp! 

Som praktikant på EazyStock kommer du att arbeta med att:

 • Växa vårt partnernätverk, främst i norden men ev även globalt
 • Utveckla kommunikationen med våra nuvarande partners.
 • Planera och genomföra aktiviteter tillsammans med våra partner för att stärka våra relationer, vårt varumärke och generera nya leads.

Tid och omfattning

Vi vill hitta rätt kandidat och kommer utforma projektet, inkl tiden och omfattningen, utifrån praktikantens tillgänglighet och önskemål. Vi har kontor centralt i Stockholm, men det finns möjlighet att delvis jobba på distans.  

Vi söker dig som:

 • Är driven, kan ta initiativ, leda projekt och självständigt driva dom framåt 
 • Är en excellent kommunikatör, duktig på att involvera och leda andra 
 • Brinner för marketing inom tech-sektorn och vill ta den här chansen att utveckla och utvecklas.

Skicka ditt cv och förklara varför just du är rätt för rollen till: julia.hallin@eazystock.com
Läs mer om EazyStock på eazystock.se och Syncron på www.syncron.com 

 

Praktik på Dramatens scentekniska avdelning, Utvecklingssektionen

Dramatens scentekniska avdelning erbjuder praktikplatser med följande innehåll:

1. Virtuella scenrum - Övergripande scenario/strävan

Strävan är att skapa ett flöde där ett grundläggande ritningsunderlag kan nyttjas från det skede som kallas ”första modell” ända till premiär av pjäsen. Av detta ritningsunderlag skall det därmed gå att utvinna konstruktions- och tillverkningsritningar såväl som indata till en virtuell miljö där olika konstnärliga och scenlogistiska ändamål kan tillgodoses. I den virtuella miljön skall olika element kunna placeras i ett scenrum varpå frågor om objekts hanterbarhet, siktvinklar och generellt visuellt intryck skall kunna penetreras. Det är även av intresse att kunna arbeta med ljus- och videosättning i den virtuella miljön.

För Dramaten är det viktigaste syftet att utforska olika möjligheter i och kring vår visualiseringsstudio. Det finns därmed stora möjligheter till anpassning av uppgiftställningarna utifrån studentens förutsättningar och intresse.

2. Interaktiva dokument - Övergripande scenario/strävan

I den inledande kommunikationen mellan Dramaten och gästande konstnärliga team används idag scenbeskrivningar som ger de olika rumsliga och logistiska förutsättningar som respektive scen har. Strävan är att skapa interaktiva dokument som både kan leverera hårda fakta och samtidigt ge en visuell uppfattning om de sceniska förutsättningarna.

Dramaten vill också utforska hur interaktiva program och guidade visningar skulle kunna öka tillgänglighet och intresse kring föreställningar och huset som helhet.

För Dramaten är det viktigaste syftet att utforska olika möjligheter att jobba med interaktivitet och virtuella inslag med olika intressenter. Det finns därmed stora möjligheter till anpassning av uppgiftställningarna utifrån studentens förutsättningar och intresse.

3. Rekvisitalager i XR- Övergripande scenario/strävan

Dramaten har ett stort rekvisitalager på Kvarnholmen i Nacka dit konstnärliga team åker för att välja ut möbler och föremål till föreställningen.

Förrådet kommer att flytta till nya lokaler 2021 och högst troligt ligga utanför Stockholm.

Strävan är att skapa möjlighet för team att kunna bläddra bland rekvisita i ett interaktivt bibliotek där de kan få en verklig uppfattning om föremålets beskaffenhet.

Projektbeskrivning: Se detaljerad beskrivning av respektive projekt och de uppgifter som ingår Praktikplatser Utvecklingssektionen Dramaten (140 Kb)
Studiebakgrund: Data-och systemvetenskap med inriktning media och/eller spel
Omfattning: Heltid
Placering: Dramaten, Scentekniska avdelningen, Utvecklingssektionen
Kontaktperson: Emma Weil, emma.weil@dramaten.se
 

Praktikplats på K-mit

K-mit är en webbyrå som även utvecklar egna digitala produkter. Företaget grundades 2014 och har idag sex heltidsanställda + en praktikant.

Beskrivning av praktikplats
Anton Kindblad, som är frontend-utvecklare och delägare i företaget kommer att ansvara för innehållet i praktiken med stöttning av Joakim Nyström, Johan Cedborger, och Åsa Kleve som utgör vårt utvecklingsteam med kompetens inom frontend- och backendutveckling, design och projektledning. Därigenom hoppas jag att vi ska kunna ge praktikanten en allsidig och utvecklande praktikperiod.

Tid och omfattning
K-mit tog emot en praktikant under våren 2018. Då lade vi upp praktiken så att vår praktikant var hos oss ca 20 timmar i veckan under 20 veckor. Anledningen till det upplägg var både att det passade bäst för studenten eftersom hon parallellt arbetade med sin uppsats, och för att hon på detta sätt fick möjlighet att vara delaktig i ett större antal av K-mits projekt, vilket vi såg som mer lärorikt och givande än att hon skulle arbeta intensivt i ett fåtal projekt. Vi kan dock tänka oss en mer koncentrerad praktikperiod (40 timmar/vecka i 10 veckor) om det passar bättre för studenten.

Vi har just nu en praktikant från Medieinstitutet som är hos oss ca 30 timmar i veckan och det fungerar också väldigt bra. Vi kommer att ta emot maximalt två praktikanter samtidigt, och troligen kommer vi att erbjuda vår nuvarande LIA-praktikant ytterligare en praktikperiod hos oss i vår. Därför kan vi ta emot en, eller möjligtvis två, studenter från DSV.

Specifikation av arbetsuppgifter under praktiken
Exakt vilka projekt som praktikanten kommer att jobba i är oklart än så länge. Vi jobbar med olika kundprojekt och exakt vad vi kommer att jobba med under våren är bara till viss del bestämt. Vi brukar göra ett antal webbprojekt åt olika kunder och självklart kommer vi att använda oss av praktikantens kunskaper och lära henne/honom våra arbetsmetoder i så stor utsträckning som möjligt. Programmering inom HTML, CSS och JavaScript kan i alla fall utlovas.

Det som jag vet helt säkert att praktikanten kommer att vara involverad i är ett stort webbprojekt som vi startar upp denna vecka. Det gäller en webbplats åt arbetsgivarorganisationen Sobona som kommer byggas i SiteVision och som kommer att innehålla en mängd kopplingar till affärssystem och medlemsdatabas m.m. Releasedatumet är satt till 1 april 2019.

Utöver detta webbprojekt kommer vi med största sannolik att genomföra ett antal andra webbprojekt på uppdrag av våra kunder. Vi har ett antal offerter ute som kommer att besvaras underhösten.

K-mits har även egna digitala produkter som ständigt vidareutvecklas och byggs ut. Det rör sig om Datakollen - ett webbaserat verktyg för att leva upp till den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som riktar sig till små och medelstora företag (datakollen.se). Dessutom har vi ett digitalt verktyg för coachning/personlig utveckling som vi kallar för CoachTool (coachtool.se). Här rör det sig både om backend-utveckling, frontend-utveckling och design av nya gränssnitt.

Arbetet kommer i så stor utsträckning som möjligt att anpassas utifrån praktikantens intresse och förkunskaper.
Kontaktperson: Susanne Kindblad, VD K-mit AB, 073-073 91 50
Intresseanmälningar: susanne@k-mit.se
 

Praktik som applikationskonsult hos Sopra Steria

Varmt välkommen att söka praktik hos Sopra Steria. Topp 5 i Europa inom digital transformation.

 • Har du hört talas om begreppet Dynamics 365?
 • Ser du möjligheterna med hur IT kan lösa utmaningar i vardagen?
 • Vill du vara en del av ett spännande område där du kan använda och utveckla dina talanger?

Stämmer kanske någon av punkterna ovan in på dig? I så fall ser vi inom ERP-teamet fram emot att få träffa dig! Vi kan erbjuda variationsrika arbetsuppgifter och uppdrag. Här får du vara med i hela processen, från förstudie, via implementation och test till go-live.

Ett exempel på detta i praktiken är hur vi hjälper KungSängen att digitalisera sin kärnverksamhet inom området sängar. Från att kunden köper en säng i butik eller på webben, via produktion och lagerhantering, till leverans av sängen hem till sovrummet.

Vi präglas av en familjär stämning och närhet till såväl kollegor och chefer som kunder. Vi tror på det personliga ledarskapet och hjälps åt för att skapa framgång tillsammans!

För dig som önskar mer information:
www.soprasteria.se
https://blog.soprasteria.se/

Praktiken är tänkt att genomföras på heltid med start 1:a februari 2019. Givetvis kan vi diskutera andra upplägg om behovet finns.
Kontaktperson: Ahnaf Syed, ahnaf.syed@soprasteria.com, 070 896 50 95
Vi träffar kandidater löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

 
Praktik inom utveckling av e-handelslösningar på Vaimo

Om Vaimo
Vaimo är en strategisk partner och helhetsleverantör inom e-handel och omnikanal. Vi hjälper företag över hela världen att öka sin försäljning med digitala lösningar i alla kanaler inom såväl B2C som B2B. Vaimo är en av de främsta leverantörerna av Magento i världen med över 380 medarbetare i 12 länder.

Vaimo är en arbetsplats som är fylld av framåtanda och vilja att lyckas tillsammans. Vi är ett internationellt företag med människor från världens alla hörn där grunden i vårt arbete ligger i våra värdeord: Teamwork, Fun, Open och Excellence.

Detta ingår i praktiken

 • Programmering
 • Utveckling av e-handelslösningar
 • Handledning
 • Arbetet kommer att ske i ett av våra befintliga team.
 • Agilt arbetssätt
 • Vi föreslår även en specifik uppgift att arbeta med under praktiken. Detta bestämmer vi tillsammans.
 • Vår arbetsmiljö består i huvudsak av Magento / PHP / JavaScript / MySQL / Apache / Linux. Vår plattform för kontinuerlig driftsättning är byggd i Python.
 • Då vi är en helhetsleverantör kommer du även få inblick i hur vi arbetar med design, strategi, hosting och plattform.

Lämplig studiebakgrund

 • Data/Systemvetenskap
 • Webbutveckling
 • Backend med kunskaper inom programmering (gärna PHP) och Databaser (gärna MySQL)
  Eller
 • Frontend med kunskaper inom några av följande tekniker: HTML, CSS, JavaScript, gärna PHP

Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 14 december 2018
Placering: På Vaimos kontor i Stockholm, Rosenlundsgatan 40
Kontaktperson: Robin Carlsson robin.carlsson@vaimo.com

Praktik inom Kommunikation & Marknadsföring

Educations Media Group (EMG) bedriver söktjänster inom utbildning. Ett exempel är studentum.se vilket är en söktjänst för eftergymnasiala studier med över 500 000 medlemmar. Andra svenska affärsenheter är utbildning.se, kurser.se och gymnasium.se.

Vår affärsidé är att hjälpa utbildningsanordnare att hitta studenter till sina utbildningsplatser. Detta gör vi via vår webbsöktjänst, samarbetspartners, samt besök på utbildningsmässor.

EMG Familjen
Som medlem i EMG Familjen kommer du att arbeta med en ung internationell grupp stationerad på EMG´s huvudkontor i Stockholm. Vi tror på livslångt lärande och utvecklar kontinuerligt våra medarbetare, dels internt genom “EMG Academy” men även externt med några av de bästa utbildningssätena i världen.

Praktikens innehåll i ett nötskal:

 • Skapa content och marknadsföringsmaterial åt våra kunder (skolor och företag)
 • Skapa riktade nyhetsbrev till olika målgrupper
 • Uppdatera och editera texter och content
 • Driva och projektleda utbildningsmässor
 • Skapa printmagasin
 • Sociala medier
 • Utveckling av siten
 • Besöksdrivande projekt till våra siter (linkbuilding, SEO, SEM etc.)

Som praktikant kommer du att kopplas in i flera olika delar av kommunikationsarbetet, främst med fokus på textproduktion, kundkommunikation samt webbredigering.

Vad erbjuder vi?

 • Praktisera i ett tillväxtbolag med en platt snabbrörlig organisation
 • Ingå i ett internationellt bolag med kollegor från UK, US, Spanien, Frankrike, Tyskland, Kina och många fler
 • Stort utrymme för initiativ och idéer. Vi välkomnar dem! Vi vill ha dem!
 • Möjlighet att jobba mot en tydlig vision och tydliga mål
 • Delta i Communication Academy där vi ständigt utvecklar våra kommunikatörer
 • Möjlighet att delta i våra gemensamma träningsaktiviteter. Varje vecka har vi Innebandy, Tennis, Yoga och Löpning inbokat
 • Måndagsfrukost, fredags-öl, teambuilding-aktiviteter
 • Sommar- och Julfester och After Works varje månad

Vi är ett glatt gäng, samarbetar i många projekt och är måna om att alla ska trivas hos oss. Praktikplatsen passar dig som är social, driftig och intresserad av att få en bred insikt i digital marknadsföring och kommunikation.

Intervjuer med två tidigare praktikanter

Sophie Gisterås
Felicia Lindmark

Good to know!
Praktiken är på heltid med start våren 2019.

Vill du vara en del av vår familj?
Skicka in din ansökan till oss redan idag genom denna länk! Om du har några frågor, vänligen kontakta Frida Björkman, Talent Manager på 076 039 28 97.

Praktik inom kommunikation och marknadsföring (1000 Kb)
 

Praktik som .NET/ back-end utvecklare hos Cloud Nine

Mer om oss och teknik:
Vi på Cloud Nine konceptualiserar, designar och bygger webbplatser, intranät, mobilappar och andra digitala lösningar, just nu med stort fokus på e-handel (I år bygger vi Houdini, Vålamagasinet och Hälsokedjan Lifes e-handel bland annat). Med fokus på kundens behov använder vi olika teknologier för olika projekt och arbetar med agila metoder baserat på Scrum.

Våra lösningar baseras huvudsakligen på .NET eller .NET Core och MVC, eller Web APIs med React som front-end. Vi arbetar med en mängd olika CMS-plattformar, som Episerver, Umbraco och Contentful, och e-handelsplattformen Litium. Vi använder huvudsakligen React Native för mobila applikationer.

Vi använder Visual Studio och continuous delivery via TeamCity och GitHub och övervakar applikationernas prestanda och funktion med hjälp av New Relic APM eller Azure App Insights.

Tredjepartsbibliotek som StructureMap, Automapper, NancyFX, Newtonsoft.Json och RestSharp används i de flesta projekt. För lagring använder vi huvudsakligen Microsoft SQL Server, MySQL, Azure SQL eller Amazon AuroraDB. För NoSQL-lösningar föredrar vi MongoDB. Redis och Couchbase används för komplexa caching-lösningar. Våra sökmotorlösningar är vanligtvis baserade på Lucene och mer specifikt Elasticsearch.

Vi uppmuntrar våra utvecklare att utforska och använda ny teknik och dela sina erfarenheter. En bra tid att göra det är på vår veckovisa utvecklarlunch där alla utvecklare samlas och äter och någon brukar ha förberett en presentation, exempelvis om ny teknik eller ett spännande projekt som man jobbar med för tillfället. 

Praktik:
Lämplig studiebakgrund är Data – och systemvetenskap eller andra IT-inriktade utbildningar. Gärna att man studerat och hanterar objektorienterade språk, att föredra är C# då det är vårt primära back-end språk. Vi söker praktikanter som har möjlighet att vara här på heltid och som vill ha anställning efter avslutad praktik. Placering är i Stockholm.

 • Ambition att anställa alla som gör praktik här.
 • Du inkluderas precis som alla andra i aktiviteter och event. 
 • Du tilldelas en mentor och tillsammans sätter ni kortsiktiga och långsiktiga mål anpassade för individen.
 • Kontinuerlig feedback; minst 1h/dag avsatt med din mentor. 
 • Möjlighet att från dag ett arbeta i skarpa projekt.

Viktigast för oss är att du har rätt attityd och en vilja att lära då vi arbetar i en ständigt föränderlig bransch!

Om det finns intresse brukar vi välkomna studiebesök då vi presenterar Cloud Nine som bolag, våra processer, kultur, värderingar och vision.

Bra länkar att kika på:
https://cloudnine.se/blogg/ 
https://cloudnine.se/uppdrag/
https://www.instagram.com/cloudninestockholm/?hl=en

Kontaktperson: Malin Åkesson, malin.akesson@cloudnine.se, 073 546 18 68

Vi har ingen sista ansökningsdag men rekommenderar att man ansöker så snart som möjligt. Notera att studenten ska lämna in fullständig ansökan om praktik till DSV senast den 4 januari 2019, kl 17:00.