År 1

Termin 1

 • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Introduktion till tjänstebaserade affärssystem (SAFFK-INTRO) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Kurser vid DSV:

 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Programmering 2 (PROG2) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Kurs vid SBS: Ledning och marknad (LOM) 7,5 hp (distans). Ges av Företagsekonomiska institutionen, SBS. Terminsdel: C, D

Uppflyttningskrav till år 2: Minst 32,5 hp från de kurser du läst på DSV inom termin 1 och 2.

År 2

Termin 3

Kurser vid DSV:

 • Kravhantering av IT-system (KRAV) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Informationssäkerhet – modeller och synsätt (SÄK1) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Affärssystem – användning och ledning (ERP1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Kurs vid SBS: Styrning och strategi (SOS) 7,5 hp (distans). Ges av Företagsekonomiska institutionen, SBS. Terminsdel: C, D

Termin 4

 • Systemintegration av IT-baserade affärssystem (SYSTINT) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Affärssystem - design och arkitektur (ERP2) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Processmodellering och design inom IT-området (BPDI) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

År 3

Termin 5

Du kan byta termin 5 mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

 • Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Verksamhetssystem och modellering (EMA) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Projektarbete inom affärssystem (PROAFF) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Globala informationssystem (GIS) eller BigData med NoSQL (BIGDATA) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 6

 • Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
 • Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D

Programansvarig: Gustaf Juell-Skielse