År 1

Termin 1

 • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • IT i organisationer (ITO) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Datorsystem (DA) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 2 (PROG2) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Uppflyttningskrav till år 2: Minst 40 hp från termin 1 och 2.

År 2

Termin 3

 • Logik för datavetare (LOGIK) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Informationssäkerhet – modeller och synsätt (SÄK1) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

För period C, D väljer du två av följande fem valbara kurser:

 • Tekniker för Internetsökning och omvärldsbevakning (ISBI) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Globala informationssystem (GIS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Affärssystem – användning och ledning (ERP1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Tjänster för en uppkopplad värld (IOT) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Prototyper inom interaktionsdesign (PROTO) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Parallellt med VESK väljer du en av följande fyra valbara kurser:

 • Beslutsstöd med affärssystem (BIDIS) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Informations- och datasäkerhet (SÄK2) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Affärssystem - design och arkitektur (ERP2) 7,5 hp. Terminsdel: A, B             
 • Algoritmer och datastrukturer (ALDA) 7,5 hp. Terminsdel: A, B 

Obligatorisk kurs:

 • Projektarbete med programvaruteknik (PVT15) 15 hp. Terminsdel: C, D

År 3

Termin 5

Du kan byta termin 5 mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

 • Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 6

 • Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
 • Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D

Programansvarig: Tony Lindgren