År 1

Termin 1

 • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

 • Abstrakta maskiner och formella språk (AUTO) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Datorsystem (DA) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 2 (PROG2) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Uppflyttningskrav till år 2: Minst 40 hp från termin 1 och 2.

År 2

Termin 3

 • Logik för datavetare (LOGIK) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Introduktion till testning av IT-system (INTE) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Programspråk och programmeringsparadigmer (PROP) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering i C och C++ (CPROG) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

 • Diskret matematik (DISK) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Algoritmer och datastrukturer (ALDA) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Projektarbete med programvaruteknik (PVT7.5) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

År 3

Termin 5

Du kan byta termin 5 mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

 • Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 6

 • Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
  Starkt rekommenderade kurser ur kurspoolen: Parallell och distribuerad programmering (PARADIS) 7,5 hp och Artificiell Intelligens (AI) 7,5 hp.
 • Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D

Programansvarig: Beatrice Åkerblom