År 1

Termin 1

 • Introduktion till spelkonstruktion (SP1) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Digital medieteknik (Dmedia) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Speldesign (SPD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Programmering 2 (PROG2) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Mobil applikationsutveckling (MAPP) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Uppflyttningskrav till år 2: Minst 40 hp från termin 1 och 2.

År 2

Termin 3

 • Introduktion till 3D-rendering (3DR) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: B    
 • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: C, D                                

Parallellt med Databasmetodik (DB) 7,5 hp läser du en av följande två valbara kurser:

 • 3D-modellering (3DM) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering i C och C++ (CPROG) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

 • Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7.5 hp. Terminsdel: A, B      

Välj en av två följande valbara kurser:

 • Spelanalys (ANALYS) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Algoritmer och datastrukturer (ALDA) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Obligatorisk kurs:

 • Spelmekanik (SPM) 15 hp. Terminsdel: C, D

År 3

Termin 5

Du kan byta termin 5 mot breddningsstudier eller utbytesstudier

 • Spelbaserat lärande (SL) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Prototyputveckling för spel (PROD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Projektarbete i spelkonstruktion (SP:PRJ) 15 hp. Terminsdel: C, D

Termin 6

 • Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
 • Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D

Programansvarig: David Söderström