År 1

Termin 1

 • Introduktion till spelkonstruktion (SP1) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Digital medieteknik (Dmedia) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Digital mediaproduktion (DMP) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Utveckling av dynamiska prototyper (UDPR) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Mobil applikationsutveckling (MAPP) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Uppflyttningskrav till år 2: Minst 40 hp från termin 1 och 2.

År 2

Termin 3

 • Introduktion till 3D-rendering (3DR) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Webbutveckling I (WPROG1) 7,5 hp. Terminsdel:
 • 3D-modellering (3DM) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Digitala visualiseringsmetoder (DIGVIS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

 • Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Immersiva miljöer (IM) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Projektkurs Transmedia (TME) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 2 (PROG2) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

År 3

Termin 5

Du kan byta termin 5 mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

 • Spelbaserat lärande (SL) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Projektarbete inom digitala medier (PADME) 15 hp. Terminsdel: B, C, D
 • Tjänster för en uppkopplad värld (IOT) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 6

 • Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
 • Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D

Programansvarig: Tobias Falk