År 1

Termin 1

Kurser vid DSV:

 • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • IT i organisationer (ITO) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Kurspaket vid SBS: Företagsekonomi I, 4 x 7,5 hp

 • Organisation I 7,5 hp. Period: 1
 • Redovisning I 7,5 hp. Period: 2
 • Marknadsföring I 7,5 hp. Period: 3
 • Finansiering I 7,5 hp. Period: 4

Uppflyttningskrav till termin 3: Minst 22,5 hp från termin 1 (DSV).
Behörighetskrav till termin 4: Minst 15 hp från termin 2 (SBS).

År 2

Termin 3

Kurser vid DSV:

 • Kravhantering av IT-system (KRAV) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Informationssäkerhet – modeller och synsätt (SÄK1) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Affärssystem – användning och ledning (ERP1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

Kurspaket vid SBS: Företagsekonomi II, 4 x 7,5 hp

 • Redovisning II 7,5 hp. Period: 1
 • Marknadsföring II 7,5 hp. Period: 2
 • Finansiering II 7,5 hp. Period: 3
 • Organisering II 7,5 hp. Period: 4

År 3

Termin 5

Du kan antingen läsa 30 hp vid DSV, 30 hp vid SBS eller 30 hp i annat ämne till exempel nationalekonomi.

DSV

Termin 5 vid DSV kan bytas mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

 • Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B (läs ej METOD om du ska skriva examensarbetet på SBS på termin 6.)
 • Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Rekommenderade kurser ur kurspoolen: Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp (ISBI) och Data warehousing 7,5 hp (IS5). 

SBS

 • Valbara kurser i företagsekonomi 30 hp

Termin 6

Inriktning mot data- och systemvetenskap

 • Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
  Rekommenderade kurser ur kurspoolen: Affärssystem - design och arkitektur 7,5 hp (ERP2) och Digitala affärer inom IT 7,5 hp (DIBU). 
 • Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D

Inriktning mot företagsekonomi

 • Företagsekonomi III, 30 hp med en av följande inriktningar: finansiering/management/marknadsföring/redovisning (2 x 7,5 + 15 hp examensarbete i företagsekonomi).

Programansvarig: Janis Stirna