År 1

Termin 1

 • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Prototyper inom interaktionsdesign (PROTO) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

 • Praktisk projektledning (IB940B) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Beteende- och socialvetenskap (BETSOC) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Utveckling av dynamiska prototyper (UDPR) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Utvärderingsmetoder (UTVMET) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Uppflyttningskrav till år 2: Minst 40 hp från termin 1 och 2.

År 2

Termin 3

 • Kravhantering av IT-system (KRAV) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Kognitionspsykologi (KP) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Deltagande design (DD15) 15 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

 • Bild, historia, tolkning 7,5 hp. Kursen ges av Institutionen för kultur och estetik. Terminsdel: A
 • Humanvetenskap inom MDI (HIMDI) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Analytiska perspektiv inom människa-datorinteraktion (APM) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

År 3

Termin 5

Du kan byta termin 5 mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

 • Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Individuell kurs inom människa-datorinteraktion (Adv-HCI) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Projektarbete i interaktionsdesign (PAID) 15 hp. Terminsdel: C, D

Termin 6

 • Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
 • Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D

Programansvarig: Chiara Rossitto