År 1

Termin 1

Kurser vid DSV:

 • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • IT i organisationer (ITO) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Kurspaket vid SBS: Reklam och PR I, 4 x 7,5 hp

 • Reklam och PR: grundläggande management 7,5 hp. Period: 1
 • Reklam och PR: grundläggande redovisning 7,5 hp. Period: 2
 • Reklam och PR: grundläggande marknadsföring 7,5 hp. Period: 3
 • Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 hp. Period: 4

Uppflyttningskrav till termin 3: Minst 22,5 hp från termin 1 (DSV).
Behörighetskrav till termin 4: Minst 15 hp från termin 2 (SBS).

År 2

Termin 3

Kurser vid DSV:   

 • Kravhantering av IT-system (KRAV) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Informationssäkerhet – modeller och synsätt (SÄK1) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Globala informationssystem (GIS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

Kurspaket vid SBS: Reklam och PR II, 4 x 7,5 hp

 • Reklamstrategi 7,5 hp. Period: 1
 • Reklam och PR: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5 hp. Period: 2
 • Konsumtion, kultur och kommers 7,5 hp. Period: 3
 • Kreativa processer inom marknadskommunikation 7,5 hp. Period: 4

År 3

Termin 5

Termin 5 kan bytas ut mot utbytesstudier.
Du läser termin 5 både vid DSV och SBS.

Kurser vid DSV:

 • Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp (om DSV-inriktning, annars annan valbar kurs) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Beslutstöd med affärssystem (BIDIS) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Kurser vid SBS:

 • Marknadsföring på Internet 7,5 hp. Period: 3
 • B2B Marketing, Sales and Account Management 7,5 hp. Period: 4

Termin 6

Inriktning mot data- och systemvetenskap

 • Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
  Starkt rekommenderad kurs ur kurspoolen: Digitala affärer inom IT (DIBU) 7,5 hp
 • Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D

Inriktning mot reklam och PR

Kurspaket: Reklam och PR III, 30 hp

 • Slutprojekt i Reklam och PR, 7,5 hp
 • Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 hp
 • Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 hp

Programansvarig: Shengnan Han