Kandidatprogrammet i affärssystem och tjänstedesign        

Kandidatprogrammet i data- och systemvetenskap

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Kandidatprogrammet i datorspelsutveckling

Kandidatprogrammet i digitala medier

Kandidatprogrammet i ekonomi och IT

Kandidatprogrammet i interaktionsdesign

Kandidatprogrammet i marknadskommunikation och IT

 

Programöversikter magister- och masterprogram

Här hittar du programöversikter för tidigare versioner av kandidatprogram