Vill eller behöver du ta ett studieuppehåll? Det finns två varianter av studieuppehåll.

Studieuppehåll med platsgaranti

För att få studieuppehåll beviljat och synligt i Ladok, och garanterad plats när du vill fortsätta med studierna, måste du läsa ett kandidatprogram (för fristående kurs, se nedan) och ha särskilda skäl för att ta uppehållet (sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag). Du kan få beviljat studieuppehåll under en begränsad tid och om du sedan vill förlänga uppehållet får du ansöka om det igen. Ansök om studieuppehåll via blanketten nedan och bifoga ett underlag som styrker dina särskilda skäl, till exempel ett läkarintyg eller ett psykologutlåtande. 

Studieuppehåll utan platsgaranti

Om du inte har särskilda skäl enligt de som nämns i högskoleverkets föreskrifter kan du ändå få beviljat studieuppehåll som syns i Ladok om du läser ett kandidatprogram. Du får då inte, rent formellt, garanti på att få återuppta studierna när du vill, utan får fortsätta igen i mån av plats. Observera att på DSV har vi i de allra flesta fall möjlighet att låta studenter återuppta studierna igen. Du kan få beviljat studieuppehåll under en begränsad tid och om du sedan vill förlänga uppehållet får du ansöka om det igen. Ansök om studieuppehåll via blanketten nedan.

Kontakta Studievägledningen om du har frågor om studieuppehåll.

Ansökan om studieuppehåll från program på DSV (210 Kb)

Fristående kurs – rätt att omregistrera dig och komplettera

Om du läser fristående kurs och inte vill eller kan fullborda studierna just nu, kan du inte få beviljat studieuppehåll. Dock har du rätt att omregistrera dig på ett senare tillfälle av din kurs och komplettera den. Om kursen läggs ner har du rätt att examinera den i upp till tre terminer efter att den lagts ner (observera då att möjligheten att få handledning är väldigt begränsad). Kontakta Studentexpeditionen om du vill omregistrera dig.

 

Studieavbrott

Med avbrott menas att en student önskar avbryta sina studier på program/kurs och inte har för avsikt att återuppta dessa.

Avbrott på program

Anmälan om studieavbrott lämnas till studentexpeditionen. Ett studieavbrott kan endast ske under pågående utbildning och skall anmälas inom 15 arbetsdagar från reellt avbrottsdatum. Har inget datum för avbrott angetts räknas det datum då anmälan inkommit till institutionen som avbrottsdatum.
Studieavbrott innebär att studenten förlorar sin plats på programmet. Studenten kommer även strykas från aktuella deltagarlistor, adresslistor etc. fr.o.m. avbrottsdatum. En avbrottsnotering läggs även in i studentregistret (Ladok).

De poäng som studenten förvärvat under sin studietid på programmet berörs inte. I vissa fall finns möjlighet att häva avbrottet så att rester kan kompletteras. Kontakta Studentexpeditionen.

Blankett för avbrott på program på DSV (210 Kb)

Tidigt avbrott på kurs

En student som förstagångsregistrerat sig på kurs men av någon anledning inte anser sig kunna fullfölja studierna har möjlighet att göra ett tidigt avbrott på den aktuella kursen. Om avbrott görs inom tre veckor från kursstart och före första examinationstillfället klassas det som ett tidigt avbrott. En student som beviljas tidigt avbrott förlorar sin plats på den aktuella kursen. Om studenten skulle vilja läsa kursen igen vid ett senare kurstillfälle, kommer studenten att behöva söka kursen igen via antagning.se. Anmälan om avbrott gör studenten själv i Ladok.

 

Sent avbrott på kurs

En student som registrerat sig på kurs men av någon anledning inte anser sig kunna fullfölja studierna bör snarast möjligt anmäla avbrott på kurs. Om avbrott görs senare än tre veckor efter kursstart eller efter första examinationstillfället klassas det som ett sent avbrott. Det innebär att studenten förlorar sin plats på kursen och kommer automatiskt bli struken på kursen på antagning.se om den söks igen. När avbrott görs stryks studenten från aktuella deltagarlistor, adresslistor med mera från och med datumet för avbrottet. Avbrott bör göras för att undvika problem med till exempel A-kassan eller dylikt. De poäng som studenten förvärvat under sin studietid på kursen berörs inte. Ett sent avbrott kan hävas vid ett senare tillfälle, för att studenten ska kunna tentera. I mån av plats eller vid särskilda skäl till avbrottet kan en student även beviljas plats i undervisningen. Anmälan om avbrott gör studenten själv i Ladok.

 

För mer information om studieavbrott vänligen kontakta Studentexpeditionen.