Det finns två varianter av studieuppehåll. Studieuppehåll med eller utan platsgaranti.

Studieuppehåll med platsgaranti

För att få studieuppehåll beviljat och synligt i Ladok - och en garanterad plats när du vill fortsätta med studierna - måste du läsa ett kandidatprogram (för fristående kurs, se nedan) och ha särskilda skäl för att ta uppehållet. Särskilda skäl enligt högskoleverkets föreskrifter är sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Du kan få beviljat studieuppehåll under en begränsad tid. Om du sedan vill förlänga uppehållet behöver du ansöka om det.  

Studieuppehåll utan platsgaranti

Om du läser ett kandidatprogram och inte har särskilda skäl enligt de som nämns i högskoleverkets föreskrifter, kan du ändå få beviljat studieuppehåll som syns i Ladok. Du har då ingen garanti att få återuppta studierna när du vill, utan du får fortsätta igen om det finns plats. Observera att DSV i de allra flesta fall har möjlighet att låta dig återuppta studierna igen. 

Ansök om studieuppehåll här

Kontakta Studievägledningen för kandidatprogram och fristående kurser om du har frågor om studieuppehåll. 

Fristående kurs – rätt att omregistrera dig och komplettera

Om du läser fristående kurs och inte vill eller kan fullborda studierna just nu går det inte att få beviljat studieuppehåll. Du har rätt att omregistrera dig på ett senare tillfälle och komplettera den. Om kursen läggs ner har du rätt att examinera den i upp till tre terminer efter att den lagts ner (observera att då är möjligheten att få handledning väldigt begränsad).

Kontakta Studentexpeditionen om du vill omregistrera dig.

Studieavbrott

Studieavbrott på kandidatprogram

Studieavbrott innebär att du vill sluta studera på programmet hos oss och inte planerar att komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Du stryks från deltagarlistor, adresslistor med mera. En notering om avbrott läggs in i Ladok. Dina tagna poäng på programmet berörs inte. I vissa fall finns det möjlighet att häva avbrottet för att komplettera rester. 

Du kan bara göra studieavbrott under pågående utbildning. Avbrottet ska anmälas inom 15 arbetsdagar från det datum du slutade studera. 

Använd det här formuläret för anmälan om avbrott på program

Kontakta Studentexpeditionen med frågor om avbrott på program.

Tidigt avbrott på kurs

En student som förstagångsregistrerat sig på kurs men av någon anledning inte anser sig kunna fullfölja studierna har möjlighet att göra ett tidigt avbrott på den aktuella kursen. Om avbrott görs inom tre veckor från kursstart och före första examinationstillfället klassas det som ett tidigt avbrott. En student som beviljas tidigt avbrott förlorar sin plats på den aktuella kursen. Om studenten skulle vilja läsa kursen igen vid ett senare kurstillfälle, kommer studenten att behöva söka kursen igen via antagning.se. Anmälan om avbrott gör studenten själv i Ladok.

Sent avbrott på kurs

En student som registrerat sig på kurs men av någon anledning inte anser sig kunna fullfölja studierna bör snarast möjligt anmäla avbrott på kurs. Om avbrott görs senare än tre veckor efter kursstart eller efter första examinationstillfället klassas det som ett sent avbrott. Det innebär att studenten förlorar sin plats på kursen och kommer automatiskt bli struken på kursen på antagning.se om den söks igen. När avbrott görs stryks studenten från aktuella deltagarlistor, adresslistor med mera från och med datumet för avbrottet. Avbrott bör göras för att undvika problem med till exempel A-kassan eller dylikt. De poäng som studenten förvärvat under sin studietid på kursen berörs inte. Ett sent avbrott kan hävas vid ett senare tillfälle, för att studenten ska kunna tentera. I mån av plats eller vid särskilda skäl till avbrottet kan en student även beviljas plats i undervisningen. Anmälan om avbrott gör studenten själv i Ladok.

För mer information om studieavbrott kontakta Studentexpeditionen.