Programmet är ett samarbete mellan tre institutioner:

  • Institutionen för data- och systemvetenskap
  • Institutionen för pedagogik och didaktik
  • Institutionen för mediestudier (JMK)

På programmet kommer du att läsa kurser vid alla tre institutionerna.

Programmet i digitala medier lär dig analysera, hantera, designa och producera dagens och morgondagens digitala och interaktiva medier. Utbildningen är tvärvetenskaplig och kombinerar data- och systemvetenskap med både pedagogik och medie- och kommunikationsvetenskap.

Efter examen är du specialiserad för att arbeta med digitala medier och interaktiv underhållning som multimedieproducent och projektledare samt som utvecklare och designer av webb, gränssnitt eller information, oavsett om det är inom visualisering, publicering, presentation, representation eller distribution.

Inom data- och systemvetenskap får du kunskap och kompetens att skapa interaktiva animeringar samt ljud-, bild- och videoproduktioner. Du lär dig också att hantera de senaste verktygen för att interagera med webben och sociala medier.

I pedagogik utforskar du människans påverkan på mediernas utveckling och design samt analyserar medierna ur ett socialt perspektiv med fokus på hur människor lär genom vardaglig användning av IT. Även koncept och idéer för hur digitala medier kan utvecklas ur ett mänskligt perspektiv diskuteras.

Kunskaper om mediernas roll i samhället, deras produktionsvillkor, innehåll och publik, får du vid Institutionen för mediestudier (JMK). Betoningen ligger på teoretisk och analytisk förståelse av medier och mediebruk.

Programmet avslutas med ett praktiskt projektarbete, där kunskaperna från de tre ämnena integreras, samt ett examensarbete, där du utifrån dina egna val examineras inom antingen data- och systemvetenskap eller pedagogik.

Efter examen

Efter examen kan du exempelvis arbeta som multimedieproducent, projektledare eller webbutvecklare. Du kan också välja att studera vidare för en masterexamen.

Behörighet

Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 eller A6 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).