Programmet är ett samarbete mellan tre institutioner:

Institutionen för data- och systemvetenskap
Institutionen för pedagogik och didaktik
Institutionen för mediestudier (IMS)

På programmet kommer du att läsa kurser vid alla tre institutionerna.

Programmet i digitala medier lär dig analysera, hantera, designa och producera dagens och morgondagens digitala och interaktiva medier. Utbildningen är tvärvetenskaplig och kombinerar data- och systemvetenskap med både pedagogik och medie- och kommunikationsvetenskap.

Inom data- och systemvetenskap får du kunskap och kompetens att skapa interaktiva animeringar samt ljud-, bild- och videoproduktioner. Du lär dig också att hantera de senaste verktygen för att interagera med webben och sociala medier.

I pedagogik utforskar du människans påverkan på mediernas utveckling och design samt analyserar medierna ur ett socialt perspektiv med fokus på hur människor lär genom vardaglig användning av IT. Även koncept och idéer för hur digitala medier kan utvecklas ur ett mänskligt perspektiv diskuteras.

Kunskaper om mediernas roll i samhället, deras produktionsvillkor, innehåll och publik, får du vid Institutionen för mediestudier (IMS). Betoningen ligger på teoretisk och analytisk förståelse av medier och mediebruk.

Programmet avslutas med ett praktiskt projektarbete, där kunskaperna från de tre ämnena integreras, samt ett examensarbete, där du utifrån dina egna val examineras inom antingen data- och systemvetenskap eller pedagogik.

Behörighet

Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. (Områdesbehörighet 6 med undantag för Engelska B, eller Områdesbehörighet A6).

Examen

Kandidatexamen i data- och systemvetenskap med inriktning mot digitala medier.
Internationellt motsvarar en kandidatexamen en Bachelor of Science (B.Sc.).

Karriär efter avslutad examen

Efter examen kan du exempelvis arbeta som redigerare/producent, projektledare eller webbutvecklare. Du kan också välja att studera vidare för en masterexamen.