Ingen nyintagning på detta program. Sista antagning gjordes till HT15

Datorspelsutveckling är ett mycket expansivt område där teknik och design möter konstruktion, konstnärlig utformning och berättande. På programmet Datorspelsutveckling – design får du kunskaper om bild- och ljudhantering i spel, berättande, leveldesign, 3D-modellering, testning och spelanalys, planering och styrning, dokumentation, konceptutveckling och prototypframställning. Du får också insikter i de sociala fenomen som uppträder kring datorspel och datorspelande.

Utbildningen förbereder dig för yrken som speldesigner, 3D-modellerare, animatör, prototypframställare, applikationsutvecklare och projektledare. Din framtida utmaning skulle kunna vara att designa såväl traditionella spel som underhållnings- och nyttospel för specifika verksamheter och målgrupper. Verksamhetsområden för nya spelformer kan exempelvis vara inom virtuella miljöer, konst, reklam eller vård- och hälsa, till exempel för mental och fysisk träning. Inom finans kan det användas i form av prognoser och simuleringar. Andra områden med utvecklingspotential där datorspel används är inom sociala, etiska och juridiska rollspel samt inom utbildning och lärande, som både lärandemiljö och för motivation.

På utbildningen får du bred kunskap i ämnet data- och systemvetenskap. Till exempel lär du dig systemutveckling, databashantering, programmering och projektledning. Utbildningen är därför användbar för en mängd olika yrken där IT används. Under utbildningen får du möjlighet att utforma egna spelidéer, utveckla spel och att testa dem i såväl större som mindre projektarbeten. Programmet avslutas med ett större examensarbete.

Efter examen

Efter examen kan du som vill bygga på med ytterligare studier i data- och systemvetenskap och få en masterexamen.