Ingen nyintagning på detta program. Sista antagning gjordes till HT15

Datorspelsutveckling är ett mycket expansivt område där teknik och konstruktion möter design, konstnärlig utformning och berättande. På programmet Datorspelsutveckling – konstruktion får du fördjupade kunskaper och färdigheter i programmering, algoritmkonstruktion, datastrukturer, tekniker för artificiell intelligens, 3D-grafik och spelmotorer, testning, implementering och evaluering.

Utbildningen är för dig som vill jobba inom spelområdet med konstruktion och spelprogrammering, applikationsutveckling, interaktionsdesign eller simuleringar. Din framtida utmaning kan vara att utveckla såväl underhållnings- som nyttospel mot specifika verksamheter och med specifika målgrupper eller behov i åtanke. Exempel på verksamhetsområden där kunskaper om datorspelskonstruktion används är inom virtuella miljöer, konst, reklam, simulering, rekreation, utbildning och lärande.

På utbildningen får du bred kunskap i ämnet data- och systemvetenskap. Till exempel lär du dig systemutveckling, databashantering och projektledning. Utbildningen är därför användbar för en mängd olika yrken där IT används. Under utbildningen får du möjlighet att utforma egna spelidéer, utveckla spel och att testa dem i såväl större som mindre projektarbeten. Programmet avslutas med ett större examensarbete.

Efter examen

Efter examen kan du som vill bygga på med ytterligare studier i data- och systemvetenskap och få en masterexamen.