Här hittar du information om tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet

Ansökan

Gör ansökan i Ladok här

Hur vet jag om en kurs går att tillgodoräkna?

Dina kunskaper ska motsvara det som kursen kräver. Alla kurser har en kursplan, där finns information om innehåll och lärandemål, som ligger till grund för beslut om tillgodoräknande. Om du har frågor, kontakta studievägledare.

Tillgodoräkna delkurser inom kursblock

En annan variant av tillgodoräknande handlar om att ”få loss” färdiga delkurser inom ett oavslutat kursblock för att kunna ta med dessa kurser (hp) i kandidatexamen. Det gäller dig som börjat på något av våra kandidatprogram före HT20 och har kursblock om 22,5-30 hp. Om du är färdig med delkurs/-er inom ett oavslutat kursblock behöver du tillgodoräkna delkurserna som fristående kurser för att kunna ta med hp i kandidatexamen.

Konsekvenser

Vid ett tillgodoräknande följer inte betyg med.

Kontakt

  • Om du har gjort en ansökan och har frågor om den, kontakta: tillgodo@su.se 
  • Studievägledare för kandidatprogram och fristående kurs: svl@dsv.su.se
  • Studievägledare för master- och magisterprogram: master@dsv.su.se
  • Frågor om tillgodoräknande av kurser från utbytesstudier, kontakta: exchange-out@dsv.su.se 
  • Har du studerat i ett annat land än Sverige och vill ansöka om tillgodoräknande av kurser, kontakta transfer@su.se