Om du tidigare läst och färdigställt en delkurs/kurs med motsvarande innehåll som en eller flera av de delkurser/kurser du ska läsa inom din utbildning på DSV, kan du ansöka om att få den eller dessa tillgodoräknade.

Kravet för att få en tillgodoräkning beviljad är att delkursen/kursen som ska ligga till grund för tillgodoräknandet (tidigare läst delkurs/kurs) överensstämmer med en obligatorisk delkurs/kurs inom din utbildning vid DSV vad gäller poäng, innehåll och lärandemål.

Tillgodoräkning innebär att du inte ska läsa den delkurs/kurs du fått tillgodoräknad. Denna delkurs/kurs kommer räknas som avklarad då du examinerats på kurs/-er med motsvarande innehåll och lärandemål tidigare, men du får inte betyg på den inom din utbildning på DSV. Det räknas inte heller som att du tagit högskolepoäng för den tillgodoräknade delkursen/kursen den terminen som tillgodoräkningen sker. Kontakta CSN om du har frågor kring tillgodoräkning och studiemedel.

Ansökan

Fyll i samtliga uppgifter i blanketten Ansökan om tillgodoräkning DSV för att göra en ansökan om tillgodoräkning på DSV. 

Ansökan om tillgodoräkning DSV (159 Kb)

Till din ansökan ska följande bifogas:

  • kursintyg
  • kursbeskrivning
  • kurslitteraturlista

Mejla en komplett och signerad ansökan med bilagor till studievägledarna på DSV, senast två veckor innan den delkurs/kurs du vill tillgodoräkna startar på DSV: svl@dsv.su.se

Observera att det går inte att ansöka om tillgodoräknande innan du är antagen på ett program eller fristående kurs på DSV.