Information om tillgodoräknande av kurser (gäller även för delkurser):

Om du redan har läst en eller flera kurser som motsvarar någon eller några av dem som ingår i din utbildning vid DSV, kan du ansöka om att få dem tillgodoräknade.
Kravet är att kursen överensstämmer vad gäller poäng, innehåll och lärandemål.

Tillgodoräkning innebär att:

  • du inte ska läsa den kurs som du har fått tillgodoräknad. Den kommer att räknas som avklarad eftersom du har examinerats på en likadan kurs tidigare,
  • du får inte betyg på den tillgodoräknade kursen inom din utbildning vid DSV,  
  • det räknas inte heller som att du har tagit högskolepoäng för den tillgodoräknade kursen den terminen, eftersom du då har fått de poängen tidigare.

Kontakta CSN om du har frågor kring tillgodoräknande och studiemedel.

Ansökan

Gör en ansökan genom att fylla i blanketten Ansökan om tillgodoräkning DSV (127 Kb)

Till din ansökan ska följande bifogas:

  • kursintyg
  • kursbeskrivning
  • kurslitteraturlista

Mejla en komplett och signerad ansökan med bilagor till studievägledarna på DSV, senast två veckor innan den delkurs/kurs du vill tillgodoräkna startar.

Observera att det går inte att ansöka om tillgodoräknande innan du är antagen på ett program eller fristående kurs på DSV.