Om du tidigare har läst och tagit poäng på en delkurs/kurs kan du ansöka om att få den tillgodoräknad i din utbildning . Den tillgodoräknade delkursen/kursen ersätter då en delkurs/kurs som du annars skulle ha läst på DSV.

Kravet för att få tillgodoräkna sig tidigare delkurser/kurser är att de överensstämmer med poäng och innehåll med en obligatorisk delkurs/kurs inom din utbildning vid DSV.

Du gör en tillgodoräkning genom att skriva en ansökan där du anger:

  • ditt namn och din adress
  • namn och poäng för den delkurs/kurs du tidigare läst
  • kursintyg
  • utbildning och högskola där du läst den
  • kursbeskrivning och kurslitteraturlista
  • vilken delkurs/kurs du vill ersätta den med

Skicka ansökan till:
Studievägledningen
Institutionen för data- och systemvetenskap
Postbox 7003, 164 07 Kista

Skriv "Tillgodoräkning" på kuvertet.

Skicka in ansökan senast 2 veckor innan aktuell delkurs/kurs startar.