Vad innebär tillgodoräknande av kurs?

Det innebär att du anses ha klarat av en kurs när du tidigare läst och fått godkänt på en annan kurs med likadana lärandemål. Du behöver alltså inte läsa två kurser med samma innehåll.

I vilken situation behöver du inte ansöka om tillgodoräknande?

Du behöver inte alltid tillgodoräkna en kurs på DSV. Det går att ta med kurser från olika lärosäten i Sverige i en och samma examen. Kontakta DSV:s studievägledning om du är osäker på vad som gäller för dig.

Hur ansöker du om tillgodoräknande?

Gör en ansökan digitalt via Ladok för studenter.

  • Logga in med ditt universitetskonto, klicka på fliken Ansök om och välj Tillgodoräknande.
  • Fyll i information om kursen du läst tidigare och vilken kurs du vill att den ska tillgodoräknas som.

Beslut

Studierektor på DSV beslutar om ansökan ska godkännas eller inte, enligt Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Stockholms universitet. Om din ansökan inte godkänns kan du överklaga beslutet.

Eventuella konsekvenser

  • Du kan inte ta med både en kurs som du använt som grund för ett tillgodoräknande, och den kurs som blivit tillgodoräknad, i en och samma examen. Det beror på att du inte kan ta med två kurser med likadant innehåll i en och samma examen.
  • Du kan inte ta med en kurs i en examen på avancerad nivå om du har haft med den kursen i en examen som gett dig behörighet att läsa utbildningen på avancerad nivå.
  • Du kan inte få studiemedel från CSN för en tillgodoräknad kurs eftersom du inte har läst den.
  • Om det är tänkt att du ska läsa fyra kurser under en termin, och du får en av dem tillgodoräknad, minskar din studiesysselsättning för den terminen. Om du vill studera heltid och planerar att ansöka om tillgodoräknande för en kurs en kommande termin kan du ansöka en ytterligare kurs via antagning.se.
  • Om du gjort ett tillgodoräknande kan du behöva läsa en extra kurs för att få ihop rätt antal poäng terminen.
  • Om du är programstudent förkortar du oftast inte studierna genom att få enstaka kurser tillgodoräknade.
  • Om du planerar att ansöka om tillgodoräknande för en kurs på DSV är det bra om du först kontaktar studievägledningen för mer information om vilka konsekvenser tillgodoräknandet kommer att få för just dina studier.

Betyg

En kurs som tillgodoräknats anses avklarad men du får inget betyg på den. Det betyg du fått på den kurs som du läst och använt som grund för tillgodoräknandet följer alltså inte med till den kurs som tillgodoräknats.

Förhandsbesked

Det är inte alltid möjligt att få veta i förväg om det går att tillgodoräkna en kurs. Du kan själv jämföra kursplanen för den kurs du läst med kursplanen för en kurs som du eventuellt skulle vilja få tillgodoräknad. Det som avgör om det går att tillgodoräkna är om läromålen (”förväntade studieresultat”) stämmer överens.

Kontakt

Kontakta gärna DSV:s studievägledning om du har frågor kring tillgodoräknande.

Kontakta tillgodo@su.se om du har gjort en ansökan om tillgodoräknande via Ladok och har frågor om den.