Det blir möjligt att använda DSV:s datorsalar, grupprum, studentlab och övriga lokaler igen. Dock gäller fortfarande försiktighet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer - att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk, hålla avstånd, tvätta händerna ofta och att max 50 personer får befinna sig i samma lokal.

Föreläsningar med fler än 50 studenter kommer att hållas via distans. Däremot kan lektioner och seminarier i mindre grupper och tentor med färre än 50 studenter per sal genomföras på campus. Det blir därför en blandning av distans- och campusundervisning i höst. Vad som gäller för varje enskild kurs kommer att beskrivas tydligt på respektive kurs iLearn-sidor och i kursens Daisy-beskrivning. Alla studenter uppmanas att titta extra noga vad som gäller för respektive kurs. Det gäller både undervisning och examination.

På grund av det osäkra läget har schemaläggningen inför hösten blivit fördröjd. Scheman kommer att publiceras så fort vi hinner och de kommer att finnas i god tid innan terminen börjar den 31 augusti.

Som student bör du dels titta på kommande schema och dels titta på respektive kursinformation på kursernas sidor i iLearn och beskrivning i Daisy.

Mer information om tentamen HT20 hittar du här