För att kunna fortsätta studera på ett program, eller för att kunna flytta till nästa kursnivå, behöver du ha klarat av ett visst antal poäng föregående år. Generellt behöver man ha klarat 75 procent av sina studier.

Kandidatprogram och Masterprogram

 

Kandidatprogrammet i Ekonomi och IT

För att få börja läsa termin 3 krävs minst 22 hp från termin 1 (DSV-kurser)

För att få börja läsa termin 4 (Företagsekonomi II) krävs minst 15 hp från termin 2 (Företagsekonomi I)

För att få läsa valbara kurser i företagsekonomi under termin 5 krävs minst 120 hp inkl. minst 45 hp från Företagsekonomi I + II.

För att få läsa valbara kurser i data- och systemvetenskap under termin 5 krävs det att man uppnår kursernas respektive förkunskapskrav. Se DSV:s kurspool

För att få börja läsa termin 6 med fördjupning inom företagsekonomi (Företagsekonomi III) krävs minst 120 hp inkl. minst 45 hp från Företagsekonomi I + II (OBS: inriktning Finansiering kräver även 15 hp statistik)

För att få börja läsa termin 6 med fördjupning inom data- och systemvetenskap finns inga specifika förkunskapskrav. Se dock förkunskapskravet för att få skriva examensarbete i Thesisinfo i iLearn

Kandidatprogrammet i Marknadskommunikation och IT

För att få börja läsa termin 3 krävs minst 22 hp från termin 1 (DSV-kurser)

För att få börja läsa termin 4 (Reklam och PR II), krävs minst 15 hp från termin 2 (Reklam och PR I)

För att få börja läsa termin 6 med fördjupning inom reklam och PR (Reklam och PR III) krävs minst 120 hp inkl. minst 45 hp från kurserna Reklam och PR I + II

För att få börja läsa termin 6 med fördjupning inom data- och systemvetenskap finns inga specifika förkunskapskrav. Se dock förkunskapskravet för att få skriva examensarbete i Thesisinfo i iLearn

Kandidatprogrammet i Affärssystem och tjänstedesign

För att få börja läsa termin 3 krävs minst 32 hp från termin 1+2 (DSV-kurser, LOM 7,5 hp räknas ej)

För att få börja läsa termin 5 och 6 finns inga specifika förkunskapskrav. Se dock förkunskapskravet för att få skriva examensarbete i Thesisinfo i iLearn

Övriga kandidatprogram

För att få börja läsa termin 3 krävs minst 40 hp från år 1 (termin 1+2)

För att få börja läsa termin 5 och 6 finns inga specifika förkunskapskrav. Se dock förkunskapskravet för att få skriva examensarbete i Thesisinfo i iLearn

Masterprogrammen

År 1 till år 2: 45 hp

Fristående kurser

 

Data- och systemvetenskap II, 30 hp

För dig som tidigare läst på DSV vid Stockholms universitet gäller följande: Du ska ha tagit minst 15 hp på Data- och systemvetenskap I.

Data- och systemvetenskap III, 30 hp

För dig som tidigare läst på DSV vid Stockholms universitet gäller följande: minst 52,5 hp från Data- och systemvetenskap I och Data- och systemvetenskap II eller motsvarande kurser.

 

Poängräkning och deadline

Alla poäng som är godkända och inrapporterade i Daisy, och som är relevanta för uppflyttningskravet, räknas med när beslut om uppflyttning fattas. T.ex. räknas godkända poäng på inlämningsuppgifter, även om tentan i samma delkurs inte är godkänd än, eller tvärtom.

Beslut om uppflyttning fattas vid start av den termin man ska flyttas upp till. Uppsamlingstentor kan snabbrättas vid behov så att poängen ska kunna räknas med.

Konsekvenser av att inte klara uppflyttningskravet

Om man inte klarar uppflyttningskravet har man möjlighet att omregistrera sig för att komplettera de delkurser som inte är klara. Om man t.ex. inte får flytta upp till termin 3 efter termin 1+2, för att man inte har fått ihop tillräckligt många poäng, kan man omregistrera sig på termin 1+2 och färdigställa de delkurser/moment som inte är helt klara.

Man förlorar inte sin plats på programmet om man inte uppnår uppflyttningskravet.

Ny chans att flyttas upp ges inför nästkommande uppflyttningstermin (ingen uppflyttning sker under terminens gång).

Klarar du inte uppflyttningskravet?

Om du misstänker att du inte kommer att klara uppflyttningsreglerna är det bra om du så snart som möjligt kontaktar studievägledningen för att se över dina studier. Om du inte har tagit tillräckligt många poäng måste du under det kommande året ta igen de kurser du missat för att fortsätta nästkommande år med din utbildning.

Dispens i förhållande till uppflyttningskravet på DSV ges ej. Kravet finns för att du behöver ha inhämtat en viss mängd kunskap innan du kan gå vidare till nästa nivå i dina studier.

Ansökan om snabbrättning

Det går att ansöka om snabbrättning när du genomfört examinationerna och det är mindre än tre veckor kvar till sista registreringsdag för nästa termin om du:

  • saknar poäng för att få flytta upp till år 2 inom sitt kandidatprogram enligt DSV:s uppflyttningsregler.
  • saknar poäng/kursbetyg för att vara behörig till önskad kurs inom ditt kandidatprogram eller fristående studiegång vid DSV.

Du hittar dina studiemeriter under Studieresultat i din personliga vy i Daisy.

Kursansvarig lärare beslutar om det är möjligt att göra en preliminär bedömning av resultatet på kursmomentet från fall till fall. Det går inte att få snabbrättning beviljad av andra skäl än de som anges ovanför. 

Ansök om snabbrättning genom att fylla i det här onlineformuläret