Vi stänger DSV:s studentlokaler omgående på direkt order från Universitetsdirektören. Tidigare information om öppettider gäller alltså inte längre.

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande via den här länken: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Vänliga hälsningar

Studieadmin