Stockholms universitetsbibliotek ligger i Frescati. I biblioteket kan du bland annat låna litteratur och använda e-resurser.

Mer information om den service som biblioteket erbjuder