Idag drar landets kommuner nytta av allt fler smarta IT-lösningar, berättar Åke Svenson. Han är socialdirektör i Järfälla och menar att de nya e-tjänsterna gör innevånarnas liv enklare. Samtidigt som fler IT-tjänster ökar behovet av personal med rätt kunskaper.Järfälla kommun nominerades till årets IT-kommun 2009 bland annat tack vare sitt arbete med elektroniska tjänster. Åke Svenson är socialdirektör i Järfälla och berättar att allt fler e-tjänster nu tas i bruk i kommunen. Allt med målet att göra innevånarnas kontakt med kommunen enklare, men även att effektivisera det egna arbetet.

– Vi jobbar mycket aktivt med att utveckla kommunens olika verksamheter. Mycket av den utvecklingen sker med hjälp av IT och därför har vi ett starkt behov av personer med rätt kunskaper, säger han.

I Järfälla har de kommit en bra bit på vägen mot ersätta tidsödande kontakter med enkla e-tjänster. Och det handlar om allt från tidsbokning hos ungdomsmottagningen till ansökan om plats på förskolan.

– Visst är det fortfarande viktigt med personliga möten men dessa kan underlättas av att information kan lämnas i förväg via nätet. Vid till exempel en tidsbokning får du också fylla i ett frågeformulär så att den du ska träffa kan förbereda sig på rätt sätt, säger Åke Svensson.

E-tjänster förenklar arbetet

Ett aktuellt exempel är kommunens hantering av trygghetstelefoner för äldre. När en person ska utrustas med en trygghetstelefon krävs en rad olika insatser idag, både från personal i kommunen som från installations- och larmföretag.

– Nu ska vi knyta samman alla olika led och få de olika företagens IT-system att tala med varandra. Vi ska vara klara under hösten och har då frigjort mycket tid och installationen kan ske mycket snabbare än tidigare, säger Åke Svensson.

Inom Järfälla kommun finns idag närmare 400 IT-system av olika storlekar. Att få dessa att prata med varandra är en stor och viktig uppgift.

– Det förenklar vår administration mycket och vi slipper ägna tid till att manuellt flytta olika uppgifter mellan systemen.

Nyligen inleddes också ett nytt projekt som ska underlätta arbetet i kommunens olika nämnder.

– Målet är att utveckla en webbapplikation för digital hantering av de handlingar som nämnderna behöver i sitt arbete. Där kommer vi också att se hur olika sorters läsplattor (som till exempel Apples iPad) kan användas för att förenkla arbetet, säger Åke Svenson.

Projektet ska bli klart till hösten men väcker många frågor på vägen, inte minst ur säkerhets- och sekretessynpunkt.

– Projekt som detta kräver att vi också har tillgång till rätt teknisk kompetens som kan hjälpa oss förverkliga våra behov i nya tekniska lösningar.

Bara i början av IT-utvecklingen

En av anledningen till att Järfälla kommun kommit så pass långt redan är en bra dialog, menar han.

– Under 2009 förändrade vi organisationen för IT. Vi har nu samlat all IT-kompetens i en organisation: ett IT-servicekontor. Det stärker möjligheterna till verksamhetsutveckling med stöd av IT och vi i verksamheten känner att vi har stöd av såväl teknisk kompetens som stöd i systemutveckling.

Åke Svenson menar att vi bara är i början av utvecklingen av nya e-tjänster i landets kommuner. – IT-kompetens behövs inte bara för den administrativa delen av verksamheten. Även inom vård och omsorg sker en utveckling, säger han.

I Järfälla kommuns nya äldreboende ska det från start finnas en god teknisk infrastruktur för en rad olika e-tjänster, allt från tv via bredband till olika digitala vårdtjänster. I varje bostad ska det finnas en uppkopplad skärm för kommunikation med vårdgivare men även med anhöriga. Dessutom planeras det för att dörrar och mörkläggningsgardiner ska kunna tids- och fjärrstyras.

– IT-utvecklingen blir allt viktigare inom landets kommuner med tanke på den verksamhetsutveckling som nu pågår. Därför ökar också behovet av IT-utbildad personal, säger Åke Svenson.

 
Bild på Åke Svensson, Socialdirektör i Järfälla kommun
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Svensson, Socialdirektör i Järfälla kommun