- Jag kan inte se någon ände på möjligheterna att jobba med intressanta projekt för den som har en teknisk utbildning – både här i Sverige och i resten av världen. Oberoende av vad du vill göra så kommer en IT-utbildning till nytta, säger IBM:s Carina Strand.

Carina Strand är personaldirektör på det globala IT-företaget IBM, som i Sverige har omkring 3 300 anställda, varav de flesta finns på huvudkontoret i Kista. De flesta som anställs är personer med en teknisk utbildning i bagaget.

- Men tekniken i sig blir egentligen mer och mer underordnad. Det är nyttjandet och kunnandet om tekniken som blir allt viktigare. Om vi till exempel jobbar med en kund inom bankvärlden, så är kunskaper om bankbranschen viktigare än teknisk kompetens. Det är mixen vi är ute efter; de personer som har förmågan att se hur tekniken kan användas. Därför tycker vi på IBM att det är kul att se hur IT-utbildningarnas utformning förändras och går mot ett fokus på nyttan av tekniken.

Tekniken medel för att uppnå praktisk nytta

Hur tekniken mer och mer blir ett medel för att uppnå praktisk nytta, till exempel att hjälpa människor, tycker Carina Strand är en extra spännande dimension av IT-utvecklingen just nu. Som ett exempel tar hon det forskningsprojekt IBM deltar i, som handlar om att använda överskottsenergi från datorer för att ge kapacitet till datasystem som kretsar kring cancerforskning.

- Jag önskar att fler unga som står i begrepp att söka till utbildningar fick insikt i att IT inte bara handlar om teknik. Många tror att en IT-utbildning leder till att man sitter och vrider på ettor och nollor i en dator. För mig handlar teknik om en förståelse för ämnet, som gör att man kan dra fördelar på ett väldigt praktiskt plan, säger hon och fortsätter:

− Med tekniken som bas kan du egentligen göra vad som helst. Du kan till exempel jobba inom bankvärlden, sjukvården eller resebranschen eller med personalfrågor – som jag gör.

IT har kommit för att stanna

I takt med att tekniken förändras och styr fler och fler delar av vår vardag, ökar också behovet av IT-kompetens. Enligt Carina Strand finns det just nu goda möjligheter till karriär. Den stora efterfrågan idag leder till möjligheter till både omväxling och utveckling, antingen inom enskilda företag eller genom att byta mellan företag.

På frågan varför det är bra att satsa på en IT-utbildning svarar Carina så här:

- IT har kommit för att stanna och finns som en del av allt vi gör i samhället. Med det som utgångspunkt finns extremt goda förutsättningar att skapa möjligheter för människor som väljer denna karriärväg. Oberoende av vad du har för framtidsdrömmar så är IT-utbildningar en väldigt bra bas.

 

 
Bild på Carina Strand, personaldirektör IBM.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Strand, personaldirektör IBM