Data- och systemvetarens kompetens är efterfrågad inom de flesta branscher. Till skillnad från många grupper inom IT-området har data- och systemvetaren djup och bred kompetens, som lätt kan möta upp eventuella nya kompetenskrav och verksamhetsbehov. Yrkesmöjligheterna begränsas därför inte enbart till IT-företag, utan i praktiken till vilken bransch som helst där datorsystem används, underhålls och utvecklas. 

Data- och systemvetarens framtidsutsikter

Enligt IT & Telekomföretagens undersökningar kommer IT- och telekombranschen lida stor kompetensbrist i framtiden "om inte kraftfulla åtgärder vidtas". Det förväntas ett underskott på cirka 60 000 personer med kompetens inom bland annat systemutveckling, IT-arkitektur och IT-säkerhet. 
Läs IT- och Telekomföretagens rapport här

Enligt SACO:s rapport Framtidsutsikter har datavetare låg konkurrens om jobben nu och fram till 2020. Data- och systemvetarens framtidsutsikter är därför mycket goda.

Computer Sweden publicerade akademikerfacket Juseks nya arbetsmarknadsundersökning 2015 som också den visar att arbetsmarknaden för systemvetare god. Jusecs undersökning visar att 75 procent får jobb inom ett halvår efter examen och hela 28 procent får jobb innan de har avslutar sina studier. Ca nio av tio av de tillfrågade uppger att de har kvalificerade eller ganska kvalificerade uppgifter.

Läs hela artikeln från Computer Sweden här

I länkarna nedan hittar du mer information om framtidsutsikterna för data- och systemvetare.

Sacos rapport "Framtidsutsikter"

Läs om livslöner för Systemvetare

Se hur framtiden ser ut i Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens hemsida

 
 

Förberedd för livet efter studierna

Kontakter är viktiga för en framgångsrik karriär. Som student på DSV har du goda möjligheter att komma i kontakt med den framtida arbetsmarknaden redan under studietiden. Läget i Kista gör att alla stora IT-företag ligger precis runt hörnet. Examensarbeten, gästföreläsare och olika mindre uppsatser ger dig chansen att bygga upp ditt kontaktnät så att du får en bra start när din examen är klar.

Systemvetardagen - en årlig arbetsmarknadsdag för studenter vid DSV

I mars varje år ordnar studentkåren Systemvetardagen - en årlig arbetsmarknadsdag där företag kommer till DSV för att rekrytera ny kompetens bland våra studenter. Här kan du som student knyta kontakter, få idéer till ditt examensarbete, inspiration till karriärval eller kanske bli rekryterad direkt.

Läs mer om Systemvetardagen (öppnas i nytt fönster)

Karriärservice - svarar på frågor kring din karriär

Stockholms universitet har ett eget karriärservice dit du kan vända dig om du har funderingar kring din karriär.

Läs mer om Karriärservice

En masterexamen ger dig fler möjligheter

Om du väljer att läsa vidare på ett masterprogram får du ännu mer spetskompetens i din utbildning. Det ökar dina möjligheter att få ett framgångsrikt, utmanande och spännande yrkesliv. Med en masterexamen har du har också möjlighet att söka till doktorandstudier och göra en akademisk karriär.

Mer information om masterprogram på DSV

Din utbildning är attraktiv internationellt

Systemvetare har en internationellt mycket gångbar utbildning och därmed väntar en stor internationell arbetsmarknad inom såväl svenska företag och organisationer utomlands som inom multinationella företag och andra internationella organisationer.