Data- och systemvetare behövs i alla branscher idag där datorsystem används, underhålls och utvecklas. Yrkesmöjligheterna är inte begränsade till bara IT-företag. Till skillnad från många grupper inom IT-området har data- och systemvetaren både djup och bred kompetens som lätt kan möta upp eventuella nya kompetenskrav och verksamhetsbehov.

DSV:s studenter populära på arbetsmarknaden

Att DSV:s studenter är populära på arbetsmarknaden visar en enkätstudie som 600 tidigare studenter vi institutionen besvarat. Hela 87 procent uppgav att de fått anställning inom sex månader efter de slutade på DSV. Tre fjärdedelar av dessa anger att de fått arbete redan under utbildningen och under de 3 första månaderna.
​Läs hela artikeln om Alumienkäten på DSV här

Data- och systemvetarens framtidsutsikter

Enligt IT & Telekomföretagens undersökningar kommer IT- och telekombranschen lida stor kompetensbrist i framtiden. Det förväntas att år 2022 kommer det saknas cirka 70 000 personer med kompetens inom bland annat systemutveckling, IT-arkitektur och IT-säkerhet. Data- och systemvetarens framtidsutsikter är därför mycket goda.
Läs IT- och Telekomföretagens rapport här

Artikel: Läs en analys av IT- och Telekomföretagens rapport i Framtidens Karriär här

I länkarna nedan hittar du mer information om framtidsutsikterna för data- och systemvetare.

Juseks arbetsmarknadsundersökning 2017 visar arbetsmarknaden för nyutexaminerade systemvetare är fortsatt god.

Gämför löner för olika utbildningar

Se hur framtiden ser ut i Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens hemsida

Förberedd för livet efter studierna

Kontakter är viktiga för en framgångsrik karriär. Som student på DSV har du goda möjligheter att komma i kontakt med den framtida arbetsmarknaden redan under studietiden. Läget i Kista gör att alla stora IT-företag ligger precis runt hörnet. Examensarbeten på företag och möjlighet att göra praktik inom ramen för programmet ger dig chansen att bygga upp ditt kontaktnät så att du får en bra start när din examen är klar.

 

Systemvetardagen - en årlig arbetsmarknadsdag för studenter vid DSV

I mars varje år ordnar studentkåren DISK Systemvetardagen - en årlig arbetsmarknadsdag där företag kommer till DSV för att rekrytera ny kompetens bland våra studenter. Här kan du som student knyta kontakter, få idéer till ditt examensarbete, inspiration till karriärval eller kanske bli rekryterad direkt.

Läs mer om Systemvetardagen

Karriärservice - svarar på frågor kring din karriär

Stockholms universitet har ett eget karriärservice dit du kan vända dig om du har funderingar kring din karriär.

Läs mer om Karriärservice

En masterexamen ger dig fler möjligheter

Om du väljer att läsa vidare på ett magister- eller masterprogram får du ännu mer spetskompetens i din utbildning. Det ökar dina möjligheter att få ett framgångsrikt, utmanande och spännande yrkesliv. Med en masterexamen har du har också möjlighet att söka till doktorandstudier och göra en akademisk karriär.

Mer information om magister- och masterprogram på DSV

Din utbildning är attraktiv internationellt

Efterfårgan på data- och systemvetare är stor även internationellt och därför väntar en stor internationell arbetsmarknad inom såväl svenska företag och organisationer som inom multinationella företag och andra internationella organisationer.