Mats Wiklund
Mats Wiklund Foto: Niklas Björling

– Jag forskar i hur man kan använda datorspel i lärande sammanhang. De är väldigt bra simulatorer som rätt använda kan vara effektiva utbildningsverktyg. Men om jag bara forskade utan att få studentkontakt skulle jag nog bli galen. Jobbet som lektor passar mig bra. Jag tycker det är värdefullt att studenterna kommer till tals. Deras synpunkter är viktiga. Ibland arbetar vi med tekniken ”flipped classroom” där studenterna får läsa saker innan lektionerna så att tiden tillsammans istället används till diskussioner.

Människan i fokus

– Tvärtemot vad många tror så är utbildningen inte särskilt matematiktyngd. Vi tar alltid med människan i allt vi gör. Det är lite det som är vår nisch. Vi samarbetar också tätt med andra institutioner inom till exempel marknadsföring, och vi sysslar även med projektledningsbiten. Det finns många specialinriktningar. Här får du lära dig allt från klassisk programmering, via speldesign till systemutveckling.

Studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden

– Yrkesläget efter utbildningen är väldigt gott och kommer nog att fortsätta vara så. Många börjar arbeta på IT-konsultföretag, men även som programmerare eller med 3D-grafik. En del lockas med intressanta heltidsjobb redan under utbildningen, men mitt råd är att gå färdigt först. Det visar också att man klarar av stora tidskrävande projekt och är ett slags kvitto på att man slutför det man har åtagit sig.