Bild på en ljusshow i form av ett pacmanspel som studenter utvecklat och visar upp på Forumhusets fasad.
 

Data- och systemvetenskap kan beskrivas som en bro mellan teknik och samhällsvetenskap, humaniora och beteendevetenskap. Ämnets fokus ligger i design, konstruktion och användning av IT-system i sitt sammanhang gentemot människa, organisation och samhälle.  Studier i data- och systemvetenskap kan med fördel kombineras med andra ämnen, till exempel ekonomi, journalistik eller pedagogik.

 

Institutionen erbjuder också flera utbildningar och kurser i samarbete med andra institutioner vid Stockholms universitet, men också tillsammans med andra högskolor. Det gör att våra utbildningar ger en stor ämnesmässig bredd och att våra utbildningar passar alla, oavsett vilket gymnasieprogram som ligger som grund för fortsatta studier hos oss.

Forskning vid DSV

Den forskning som bedrivs vid DSV spänner över ett stort fält där de flesta forskningsprojekt är tvärvetenskapliga. Forskningen har som mål att utveckla och anpassa användningen av informationsteknik (IT) till de krav som människor, organisationer och samhälle ställer. För att kunna göra det behövs en mix av olika kunskaper som bidrar till forskningen.  Ämneskompetenser inom områden som psykologi, sociologi, pedagogik och ingenjörsvetenskap ingår därför i många av våra olika forskningsprojekt.

Forskningen vid DSV