Bild på en ljusshow i form av ett pacmanspel som studenter utvecklat och visar upp på Forumhusets fasad.

Vill du vara med där framtidens informationsteknik (IT) utvecklas och lära dig den senaste tekniken inom datorer och mobiltelefoner? Om du också är intresserad av hur människor effektivt kan använda ny teknik, är data- och systemvetenskap något för dig.

Data- och systemvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som täcker alla områden där datorer och informationsteknik används av människor, företag och organisationer.

Datavetenskap är den tekniska delen som ger kunskap om datorer, programmering, datakommunikation, databaser och business intelligence.

Systemvetenskap handlar om samspelet mellan IT, människor och organisationer. Det omfattar även modeller och verktyg för att analysera och utforma system och kunskap om projektledning.

Du behöver inte kunna programmera eller ha tekniska förkunskaper om datorer när du börjar studera hos oss, det lär du dig under utbildningen. Oavsett vilken bakgrund du har från gymnasiet har vi en IT-utbildning som passar dig.

Forskning vid DSV

Den forskning som bedrivs vid DSV spänner över ett stort antal områden och handlar om design och utveckling av informationssystem i syfte att skapa fungerande lösningar för existerande och framtida utmaningar. 

Forskningen omfattar bland annat metoder för att analysera komplexa IT-system, interaktion mellan människor och informationsteknik och hur tekniken påverkar och förändrar människors liv, arbete och fritid. Inom forskningen utvecklas nya metoder och tekniker för beslutsfattande och riskanalys, för säkerhet i digitala system och interaktionsdesign till studier och utveckling av tillämpningar inom områden som lärande, digitala spel och e-demokrati.

Ett växande område är forskning relaterat till det mobila livet, där människor behöver teknik och tjänster för arbete och fritid, som sätter användarna i centrum.

Forskningen vid DSV