Viktoria Wallbäck Foto: Niklas Björling och Eva Dahlin
Viktoria Wallbäck Foto: Niklas Björling och Eva Dahlin

”Data­ och systemvetenskap är ett brett ämne med stora valmöjligheter. Det går till exempel att specialisera sig på programmering eller, om man hellre vill, utveckla användarvänliga tjänster. Innan jag började läsa data­ och systemvetenskap gick jag på Öppet hus på universitetet och fick mer information. Det rekommenderar jag alla att göra.

Inlärningskurvan är en stadig trappklättring där man ständigt ser nya horisonter. Du behöver inga förkunskaper för att gå programmet, men du måste lägga ner mycket tid och allt sker under eget ansvar. Vi har även en hel del grupparbeten som jag personligen uppskattar väldigt mycket.

Ytterligare en intressant bit är psykologin som är en stor del i nästan allt vi gör.  Till exempel måste dataprogram utformas så att användaren snabbt förstår hur de fungerar. Det är extremt få som faktiskt läser en manual.  Vi hade en intressant gästföreläsare nyligen som pratade om IT-säkerhet och då kände jag  att det vill jag lära mig mer om.

Vi har generellt låg kunskap om riskerna med IT i Sverige. Särskilt inom virusbekämpningen är det som är en nyhet i dag, gammal historia om två veckor. Nu  när jag har sett hur enkelt det är att ta reda på saker om människor är jag extra försiktig när jag är på internet.

Dagens samhälle är väldigt beroende av digitala tjänster så det är enkelt att få arbete  efter avslutad utbildning. Det kommer faktiskt rekryterare och drar i studenterna redan nu   efter första året. Men jag tänker avsluta mina studier innan jag ger mig in i arbetslivet på  riktigt. Just nu siktar jag på att bli säkerhetskonsult på något större bolag i Sverige.”

Viktoria Wallbäck, kandidatstudent i data- och systemvetenskap på DSV