De flesta väljer att studera på universitet för att få ett bra jobb. Högskolestudier förbereder dig för ett spännande yrkesliv, men det ger dig också massor av kunskaper och erfarenheter som du har nytta av på alla möjliga sätt.

En viktig del av högskolestudier är att förstå och kritiskt granska, ifrågasätta och diskutera. Det innebär att inte bara att veta var när och hur saker händer utan alltid ställa frågan varför.

Att studera på universitet kan innebära flera förändringar mot att studera på gymnasium eller grundskola. Din frihet ökar, eftersom du har betydligt färre timmar schemalagd undervisning och i större utsträckning planerar din egen tid.

På vissa distansutbildningar läser du helt i egen takt, medan andra utbildningar har ganska mycket schemalagd tid. Det gör att du får ta ett större ansvar för dina egna studier för att kunna klara olika inlämningsuppgifter, grupparbeten och examinationer. 

Men med rätt planering kommer du att ha möjlighet till fritid också. Så glöm inte att livet som student innehåller annat än tentor och föreläsningar! De flesta upplever studenttiden som en rolig tid som inbjuder till många sociala aktiviteter där du kan lära känna nya människor och få vänner för resten av livet.

Studentplanet i NOD