Vill du vara med där framtidens informationsteknik (IT) utvecklas och lära dig den senaste tekniken inom datorer och mobiltelefoner? Är du också intresserad av hur människor effektivt kan använda ny teknik är data- och systemvetenskap något för dig!

För att trivas på DSV:s utbildningar är det bra om du tycker om problemlösning och är kreativ. Du behöver inte kunna programmera när du börjar på grundnivå hos oss – det lär du dig under utbildningen.

Kandidatprogram | Magister- och Masterprogram | Fristående kurserSommarkurser | Forskarutbildning

Kandidatprogram – tre års utbildning på grundnivå

Börja på grundnivån och avsluta med kandidatexamen. Kandidatprogrammen (180 hp) passar dig som inte har studerat tidigare, men som ändå tror eller vet att du vill jobba med IT i framtiden. På DSV finns flera olika kandidatprogram som alla kombinerar IT med ett samhälls- och användarperspektiv.

Läs mer om våra kandidatprogram

Magister- och masterprogram – ett till två års utbildning på avancerad nivå

Du som redan har en kandidatexamen i data- och systemvetenskap kan välja att studera vidare och få en magister- eller masterexamen (60 eller 120 hp). Med en examen på avancerad nivå kan du bredda eller fördjupa dina studier och skaffa specialistkompetens inom ett område som intresserar dig. En examen på avancerad nivå är en bra grund för dig som snabbt vill klättra på karriärstegen i arbetslivet. De är även grunden för en framgångsrik forskningskarriär.
Läs mer om våra master- och magisterprogram (engelska)

Fristående kurser

Fristående kurser innebär kurser som ger från 7,5 till 30 högskolepoäng (hp). Kurserna söks terminsvis och kan läggas samman till en examen. Fristående kurs är ett bra val för dig som vill komplettera annan utbildning med IT-kunskaper.

Läs mer om våra fristående kurser

Sommarkurser

Är du sugen på att kombinera din ledighet eller sommarjobb med studier under sommaren? På DSV ger vi ett flertal olika kurser under sommaren.
Läs mer om sommarkurser

Forskarstudier – fortsätt forska till en doktorsexamen

Som forskarstudent eller doktorand fördjupar du dig i ett ämne under minst fyra år och avslutar med en doktorsavhandling. Under åren tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt till världen och får en forskningsetisk medvetenhet. Du vidareutvecklar din förmåga att tänka kritiskt och analytiskt och att självständigt lösa problem med hjälp av rätt metodval.
Läs mer om vår utbildning på forskarnivå