Institutionen för data- och systemvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. DSV
Gunnar Wettergren

Gunnar Wettergren – ny ställföreträdande föreståndare för eGovlab

Centret eGovlab ska bedriva tvärvetenskaplig forskning nära både uppdragsgivare och finansiärer för att effektivisera offentlig verksamhet. Gunnar ska leda det operativa arbetet och öka samordningen med DSV i övrigt.

Bok_computer science

“Must-read for anyone interested in understanding the computing discipline”

Those are the words in a review of a new book, “The Science of Computing: Shaping a Discipline”, by DSV’s associate professor Matti Tedre.

Bok: Professional Search

Search engines in a modern world

A new book outlines the challenges for researchers in search engine technology. Associate Professor Preben Hansen is one of the editors.

Peter Mozelius

Bridging the educational gap in Sri Lanka – new thesis

Thesis: Education for All in Sri Lanka : ICT4D Hubs for Region-Wide Dissemination of Blended Learning Doctoral dissertation: December 11, 1 pm, Lilla Hörsalen.

William Jobe

Exploring mobile technology for learning in Kenya – new thesis

Thesis: Do-It-Yourself Learning in Kenya: Exploring mobile technologies for merging non-formal and informal learning Dissertation: December 12, 1 pm, Lilla Hörsalen

Fyra profilområden

Information inför terminsstart

Information inför termisstart