Institutionen för data- och systemvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. DSV
Lazar Rusu & Gianluigi Viscusi

New book: Information Technology Governance in Public Organizations - Theory and Practice

Lazar Rusu from Stockholm University, Sweden and Gianluigi Viscusi from École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland are the editors of a recently published book by Springer that is entitled “Information Technology Governance in Public Organizations – Theory and Practice”.

Porträtt: Henrik Boström talar i Almedalen om algoritmer.

Algoritmer fångar oss i filterbubblor

Algoritmer får allt större betydelse för vår bild av omvärlden och i beslutsfattandet. Många inser inte att de befinner sig i filterbubblor varnade bland annat Henrik Boström för under Almedalsveckan.

Porträttbild: Fredrik Blix, doktor i cybersäkerhet, Stockholms universitet.

Sveriges digitala sårbarhet måste hanteras

Sverige behöver få slut på fragmenterade lagkrav och tillsyn inom cybersäkerhet. Och vi måste skydda förmågan att tillhandahålla grundläggande samhällstjänster, menar Fredrik Blix.

Love Ekenberg, Head of department

FN-organet UNESCO inrättar professur i samarbete med Stockholms universitet

Love Ekenberg vid Institutionen för data- och systemvetenskap förordnas professuren UNESCO Chair i syfte att utveckla en modell för storskalig högre utbildning med fokus på länder i södra Afrika (SADC).

Porträttbild: Fredrik Blix, expert i informationssäkerhet och cybersäkerhet, Stockholms universitet.

Kritik mot regeringens strategi för cyberförsvar

Regeringen har presenterat sin strategi för att förbättra Sveriges informations- och cybersäkerhet. Ingen lösning på ansvarsfördelningen mellan myndigheter ges, menar Fredrik Blix vid Stockholms universitet.

Jessica Malmberg och Caroline Ekstrandh från Mindigo. Foto: Victor Ackerheim

Verktyg för visuella sökresultat vann pris i start-uptävling

I mitten på maj utsågs teamet Mindigo till en av fem pristagare i Venture Cup region Östs årliga tävling för nya företagsidéer.

Information inför terminsstart

Information inför termisstart