Forskningen vid DSV spänner över ett stort antal områden från att utveckla nya metoder och tekniker för beslutsfattande och riskanalys, för säkerhet i digitala system och interaktionsdesign till studier och utveckling av tillämpningar inom olika områden såsom för livslångt lärande, digitala spel och för e-demokrati. Ett växande område är forskning relaterat till det mobila livet, där vi behöver teknik och tjänster för arbete och fritid som sätter användarna i centrum.
 
Läs mer på våra engelska forskningssidor.