Inom teknikförstärkt lärande (TEL) studerar vi hur teknik påverkar lärande- och undervisningspraktiker på alla utbildningsnivåer och i vardagslivet, med särskilt fokus på hur teknikförstärkt lärande kan designas och orkestreras.

Vår forskning inriktar sig på teknik samt beteendemässiga, kulturella och sociala förhållanden i formella och informella lärandesammanhang. Arbetet antar ofta ett kritiskt perspektiv och bygger metodologiskt på designbaserad praktiknära forskning. Exempel på forskningsområden är:

 • Datorstödd språkinlärning
 • Deltagande och inkludering
 • Design för lärande 
 • Designbaserad utbildningsforskning
 • Digital kompetens och litteracitet
 • Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och engagemang
   
 • Kollaborativt lärande
 • Kritiska aspekter av teknikförstärkt lärande
 • Learning analytics 
 • Lärares kompetensutveckling
 • Mobilt lärande
   
 • Multimodalitet och lärande
 • Online och blandade lärmiljöer
 • Programmeringsundervisning
 • Simulering och lärande
 • Öppen utbildning

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Technology Enhanced Learning.