En relation med Institutionen för data- och systemvetenskap är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt.

Vid institutionen gör vi kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. Våra nationella och internationella samarbetspartners och nätverk är till gagn för både forskning och utbildning och våra forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i kommittéer och internationella expertorgan.