Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. DSV
  4. Utbildning

Välkommen till DSV:s utbildningssidor!

Här hittar du information om våra program och hur det är att studera på DSV. Är du redan student eller ska påbörja studier på DSV finns information till dig på Studentwebben.

Utbildningar på DSV

DSV har utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom grundutbildningen och forskarutbildning vid Stockholms universitet.

Utbildningarna som ges vid DSV sätter datorn i sitt sammanhang gentemot människa, organisation och samhälle. Målet är att utveckla och anpassa användningen av IT till de olika krav som människorna och samhället ställer.

Vid Stockholms universitet ges:

Sista ansökningsdag

Kandidatprogram
Sista ansökningsdag för kandidatprogram på DSV är 18 april.

Master- och magisterprogram
Sista ansökningsdag för master- och magisterprogram på DSV i år var
16 januari.

Hitta till oss i Kista