Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. DSV
  4. Utbildning

Välkommen till DSV:s utbildningssidor!

Här hittar du information om våra program och hur det är att studera på DSV. Är du redan student eller ska påbörja studier på DSV finns information till dig på Studentwebben.

Efterfrågan på IT-kompetens förväntas fortsatt öka i framtiden

Fortsatt stor efterfrågan på IT-kompetens

Rapport. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas förväntas ett underskott på 60 000 personer år 2020, det visar IT&Telekomföretagens rapport ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn”.

Utbildningar på DSV

DSV har utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom grundutbildningen och forskarutbildning vid Stockholms universitet.

Utbildningarna som ges vid DSV sätter datorn i sitt sammanhang gentemot människa, organisation och samhälle. Målet är att utveckla och anpassa användningen av IT till de olika krav som människorna och samhället ställer.

Vid Stockholms universitet ges:

Sista ansökningsdag

Kandidatprogram
Sista ansökningsdag för kandidatprogram på DSV är 18 april.

Master- och magisterprogram
Sista ansökningsdag för master- och magisterprogram på DSV är
16 januari.

Hitta till oss i Kista