Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.

Kursen ges som distanskurs.

Startar: VT, ST och HT
Studietakt: 50 %
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Ingen, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Behörighet

För att antas till kursen Praktisk projektledning gäller grundläggande behörighet. Kursen kan ej läsas av dem som tidigare läst kursmomentet MIT32, då stora överlappningar förekommer mellan kurserna, och endast en av dem kan räknas med i en examen. Eftersom kursen ges av Institutionen för data- och systemvetenskap så är exempel och inlämningsuppgifter inriktade på IT-projekt. Detta gör att en viss IT kunskap är att föredra.

Omfattning

Kursen är på totalt 7,5 hp (fem veckors studier = 1,5 hp per vecka) fördelade på två delar:

Del 1, 3,5 hp; lär ut grundläggande metoder kring projektledning och hur man praktiskt tillämpar dessa som projektledare.

Del 2, 2+2 hp; innebär att deltagaren praktiskt tillämpar de kunskaper som tillägnats under del 1. Detta sker genom två uppgifter som löses individuellt.

Ansökan

Ansökningsperioder:

  • till sommarterminen 2017 är 22 februari - 15 mars
  • till höstterminen 2017 är 15 mars - 18 april
  • till vårterminen 2018 är 15 september - 16 oktober

Ansökan görs på antagning.se

Väl antagen och registrerad på kursen kan studenten påbörja och avsluta kursen i sin egen takt inom ramen för sin registrering.