En masterexamen är internationellt jämförbar med den masterexamen som ges vid universitet i andra länder som USA, England, Australien, Tyskland m.fl. Har du en kandidatexamen kan du bygga på den med ytterligare två års studier och sedan ansöka om en masterexamen. Masterprogram passar dig som vill bredda eller fördjupa dina studier, till exempel för att skaffa specialistkompetens inom ett visst område du är särskilt intresserad av. En masterexamen förbereder dig även för forskning.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk inom de flesta av DSV:s masterprogram är engelska. Undantag är masterprogrammet i besluts-, risk. och policyanalys där stora delar av programmet ges på svenska.

Behörighet

Behörighet till ett masterprogram är alltid kandidatexamen, ibland med förkunskaper inom ett särskilt ämne. På våra program gäller särskilda förkunskapskrav. Mer om respektive masterprogram kan du läsa under respektive programbeskrivning.

Ansökan

Ansökan sker via antagning.se

Komplettera magister till master

Du som har en magister (240 hp) i data- och systemvetenskap kan koplettera till en ny  masterexamen. Studieplaneringen görs via DSV:s studievägledare som hjälper dig utforma en komplettering som passar din profil.

Master thesis course

Master thesis course är en obligatorisk kurs som ingår i alla program. Läs mer om kursen på engelska webbplatsen