Konton

 Studenter antagna vid DSV använder sitt universitetskonto för åtkomst av alla DSV-system. T ex:

  • Persondator i datorsal startad med Windows eller Linux
  • Webbaserade system som Daisy, iLearn2, Play, Microsoft Imagine, Wiki-system m fl
  • Servrar som ts.dsv.su.se, triton.dsv.su.se, people.dsv.su.se m fl

Lösenord

Ifall du vill byta lösenordet på ditt universitetskonto så gör det via webbsidan http://kontohantering.su.se.

OBS att för det trådlösa nätet eduroam finns det ett annat lösenord kopplat till universitetskontonamnet. Du finner lösenordet via kontohantering.su.se

Operativsystem

DSV:s datorer i datorsalarna är stationära persondatorer av All-In-One-typ. På dessa datorer väljer du själv när du startar dem om de ska använda Linux eller Windows som operativsystem. Hur du gör för att välja operativsystem kan du läsa om här.

Skrivare

Du vill med all sannolikhet skriva ut dina dokument någon gång. Hur du gör hittar du här här.

Introduktion till DSV:s datormiljö

Introduktion till DSV:s datormiljö är en samling webbaserade kurser som introducerar DSV:s datormiljö. Bl. a. finns det kurser om grunderna i Linux, Windows och Office-program samt i Daisy och Emacs med mera.