I menyn till vänster finns ett antal övningar i DSV:s datormiljö avsedda för nya studenter. Det är lämpligt att göra övningarna på de schemalagda laborationstillfällena som finns i i början på höstterminen där handledare finns till hands.

Övningarna är utformade åt en målgrupp med ingen eller liten erfarenhet av datorer. Många studenter har troligen erfarenhet av datorer vilket gör att en del av övningarna inte behöver genomföras. Denna bedömning får var och en göra själv. Övningarna i FirstClass och Daisy bör alla studenter ändå göra då det sannolikt är nya miljöer för de flesta.

Alla övningar kan utföras med hjälp av introduktionen till DSV:s datormiljö, som är tillgänglig på adressen http://dsv.su.se/introdator