Studenter vid Stockholms universitet (SU) har gratis tillgång till ett antal program. De program som är intressanta för DSV:s studenter är statistikprogrammen.

Programmen tillhandahålls av Stockholms universitets programbibliotekarie. Se webbsidan http://www.su.se/utbildning/studentservice/it-f%C3%B6r-studenter/licenser-och-program

Bl.a. finns programmen Minitab, SPSS, SAS och Mathematica.